Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förskolans kvalitetsarbete

Kontakta förskolan Backsippan

Förskolechef

Tina Facius
0493-215 20
e-post:tina.facius@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Backsippans förskola

Backsippevändan 2
590 94 Blackstad

Avdelningar

Fröet: 0493-215 26, 072-572 41 67

Knoppen: 0493-215 19, 072-732 15 19

Blomman: 0493-215 27, 072-712 15 19

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Under hösten 2016 startade Södra lands förskolor i Västerviks kommun upp ett gemensamt utvecklingsarbete. Vi valde att börja med att utveckla våra miljöer och vår pedagogiska dokumentation.

Hösten 2016 utvecklade vi våra ateljéer. Under våren 2017 arbetar vi med att utveckla bygg- och konstruktionsmiljöer. I slutet av vårterminen ska vi utveckla våra utemiljöer vad det gäller ateljé och bygg och konstruktion. Vi har en pedagogisk samordnare kopplad till våra sju förskolor. Hon stödjer och leder oss i vårt arbete.

Tre förmiddagar i veckan arbetar vi tillsammans med våra barn i planerade pedagogiska aktiviteter. Vi arbetar då i mindre grupper. En pedagog är ansvarig för det arbete som sker i gruppen. Detta gör att våra barn varje vecka får prova på olika aktiviteter och möta många olika material. Arbetet planeras utifrån den dokumentation och de reflektioner som pedagogerna gör i sitt dagliga arbete. Måndag förmiddag/eftermiddag planerar personalen i arbetslagen verksamheten. Då hjälps vi åt att ta hand om barnen, vi är ute mycket och leker på vår gård under dagen.

Under hösten 2017 har Södra lands förskolor startat ett utvecklingsarbete där vi ska implementera den pedagogiska plattformen och utifrån den arbeta fran en Verksamhetsbeskrivning på varje förskola.

På våra stängningsdagar och APT:er kommer personalen arbeta mycket med olika diskussionsfrågor kring t.ex. barns lärande, inflytande och delaktighet. Personalen kommer diskuera och jobba kring olika begrepp och ta ställning till vad de betyder för de själva och hur det påverkar barnen. Exempel på olika begrepp är mötet, nyfikenhet, tänkande, kreativitet och tolerans/respekt/ansvar.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med att utveckla våra miljöer och att ta in mer ostrukturerat material i vår verksamhet. Detta för att skapa mer spännande och lockande miljöer för barnen så att vi lockar fram deras kreativitet. Vi ska fasa ut icke miljövänliga material och till viss del även färdiga leksaker. Även den pedagogiska dokumentationen kommer fortsätta utvecklas så att personalen ska känna sig trygg i sitt arbete med den. 

Sidan senast granskad den 7 mars 2017
Innehållsansvarig: Tina Facius

Kontakta förskolan Backsippan

Förskolechef

Tina Facius
0493-215 20
e-post:tina.facius@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Backsippans förskola

Backsippevändan 2
590 94 Blackstad

Avdelningar

Fröet: 0493-215 26, 072-572 41 67

Knoppen: 0493-215 19, 072-732 15 19

Blomman: 0493-215 27, 072-712 15 19

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)