Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ängslyckans förskola

Rektor

Susanne Myrgård
0490-25 43 89
susanne.myrgard@vastervik.se

Skolledarassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Förskolan

Ängslyckans förskola
Stora Trädgårdsgatan 13
593 35 Västervik
0490-25 44 37

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Alla barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan ska få det. Det kan t.ex. handla om språk, motorik eller socialt samspel.

Pedagogerna på förskolan ser till att varje barn får just det som de behöver utveckla. De har kunskap i allt från språkutveckling, och matematisk utveckling till social utveckling m.m. Pedagogerna har också kunskap inom Tecken som stöd och olika samspelsutbildningar. Exempel på olika samspelsutbildningar är ICDP (International Child Development Programme) och LIP (Lösningsinriktad pedagogik). En pedagog hos oss har också specialpedagogisk kompetens.

Vi samarbetar också med förskolans förskoleteam. Där har vi tillgång till en psykolog, en specialpedagog och en specialpedagog inom tal och språk.

Ytterligare samarbete finns också med:

- barnhälsovården
- barnhabiliteringen
- BUP med flera

Allt arbete sker i nära samarbete med föräldrar.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2013
Innehållsansvarig: Susanne Myrgård

Kontakta Ängslyckans förskola

Rektor

Susanne Myrgård
0490-25 43 89
susanne.myrgard@vastervik.se

Skolledarassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Förskolan

Ängslyckans förskola
Stora Trädgårdsgatan 13
593 35 Västervik
0490-25 44 37

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun