Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ängslyckans förskola

Rektor

Susanne Myrgård
0490-25 43 89
susanne.myrgard@vastervik.se

Skolledarassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Förskolan

Ängslyckans förskola
Stora Trädgårdsgatan 13
593 35 Västervik
0490-25 44 37

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Under inskolningen är föräldrarna aktiva, finns med i rutiner och i verksamheten. Under inskolningen är det du som förälder som tillsammans med ditt barn upptäcker förskolans värld och våra rutiner.

Föräldraaktiv inskolning på förskolan

Under inskolningen är föräldrarna aktiva, finns med i rutiner och i verksamheten.
Detta skapar en trygghet och kontinuitet för barnet och föräldrarna.
Du som förälder får en insyn i förskolans verksamhet och lär känna pedagogerna. Genom din delaktighet skapas trygghet hos barnet.
Föräldrarna hjälper barnet in i förskolan och genom sin positiva attityd visar de att förskolan är ett bra ställe att vara på.

Inskolningens upplägg

Första dagen erbjuder vi ett hembesök av den pedagog som är ansvarig för inskolningen. Då Kan barnet i lugn och ro bekanta sig med pedagogen och ni har möjlighet att berätta om ert barn.
Tiderna för inskolningen kan se olika ut och beror mycket på hur det fungerar för just er och ert barn. Pedagogerna ger förslag på ett upplägg och så gör ni en plan utifrån det. Ibland kan en inskolning gå fort och ibland tar det längre tid. Räkna med mellan tre dagar till två veckor. Ofta brukar en vecka vara tillräckligt.

Förälderns roll under inskolningen

Under inskolningen är det du som förälder som tillsammans med ditt barn upptäcker förskolans värld och våra rutiner. Med rutiner menar vi alla de vardagssituationer som förekommer under en dag; inne och utelek, samling, måltider, vila, blöjbyte, av och på klädning m.m.
Ditt barn kommer till en helt ny miljö och känner sig trygg med dig därför är det viktigt med din delaktighet.

Pedagogernas roll under inskolningen

Vi pedagoger kommer att lägga stor vikt vid att lära känna dig och ditt barn.
Om du känner trygghet med oss så kommer ditt barn att göra det också.
Vi pedagoger finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges.
Under inskolningen lär vi känna ert barns personlighet och vilka vanor ditt barn har.
Vi pedagoger ser hur du gör och lär oss av dig

Lämning

Vår erfarenhet är att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När du bestämt dig för att gå säjer du” Hej då” på det sätt som passar dig själv och ditt barn bäst och du lämnar över barnet till oss.
Det blir tydligt för barnet, föräldern och pedagogen.
Vi förstår att du kan tycka det är svårt att lämna ditt barn, speciellt om det är ledset. För ditt barns skull är det bäst att du ändå är ”positiv och glad”
Du som förälder är alltid välkommen att ringa till förskolan om du känner dig orolig och vill veta hur det går för ditt barn

Uppföljning

En tid efter inskolningen kommer vi att ha ett uppföljningssamtal då du som förälder får möjlighet att samtala runt olika frågor t.ex.
• Hur du upplevt inskolningen?
• Har den informationen ni fått varit tillräcklig?
• Hur upplever du ditt barns vistelse hos oss?

Ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010)
Förskola och hem
Förskollärare skall ansvara för
• att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten

 

Sidan senast granskad den 3 oktober 2013
Innehållsansvarig: Susanne Myrgård

Kontakta Ängslyckans förskola

Rektor

Susanne Myrgård
0490-25 43 89
susanne.myrgard@vastervik.se

Skolledarassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Förskolan

Ängslyckans förskola
Stora Trädgårdsgatan 13
593 35 Västervik
0490-25 44 37

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.