Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Familjedaghem, dagbarnvårdare

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I Västerviks stad finns fem dagbarnvårdare. Verksamheten kallas pedagogisk omsorg.

I Västerviks stad finns möjlighet att välja dagbarnvårdare för barn 1-5 år. Där är barnen tillsammans med andra barn i en mindre grupp i hemmamiljö. I den lilla gruppen ges barnen möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i vad som ska hända under dagen.

Det finns fem dagbarnvårdare i staden. Dessa finns i Örbäcken, Johannesdal, Stenhagen (två stycken) och Brevik.

Familjedaghem/dagbarnvårdare (pdf, 8 kB)

Gemenskap och samarbete

Dagbarnvårdarna träffas på öppna förskolan Elvan varje vecka. Även andra gemensamma aktiviteter, exempelvis gymnastik, skogsdag och andra utflykter, genomförs regelbundet. Barnen ges möjlighet att lära känna både de andra barnen och vuxna vid dessa tillfällen. Varje barn har en vikarie som man är hos när ordinarie är ledig eller sjuk.

Sidan senast granskad den 2 juli 2014
Innehållsansvarig: Christina Thoreson

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun