Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

SAMS-gruppen

Kontaktpersoner SAMS-gruppen

Lisa Koblanck 
Samordnare polisen
010-56 23 125

Samordnare för resurser från familjeenheten på socialförvaltningen
0490-25 51 26

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

SAMSgruppen hjälper ungdomar att lösa konflikter i ett tidigt skede. Istället för att använda våld och hot kan SAMSgruppen hjälpa ungdomar att lösa konflikter på ett konstruktivt och positivt sätt. Genom SAMSgruppen kan vi förebygga och förhindra att konflikter eskalerar.

Vilka ingår i SAMSgruppen?

SAMSgruppen består av medlingsutbildad personal från socialtjänstens familjeenhet, polisen och skolan.
I steg 1 ska SAMSgruppen vara ett stöd för skolor där kränkningar, attitydproblem och brottslighet finns. När steg 1 är testat och utvärderat görs en bedömning inom vilka verksamheter som arbetssättet kan genomföras.

När kan SAMSgruppen kontaktas?

SAMSgruppen kan kontaktas när en konflikt mellan ungdomar eskalerar och det finns ett behov av stöd utifrån.
SAMSgruppen ska kopplas in i ett tidigt skede för att kunna arbeta förebyggande. Det är viktigt att barn och ungdomar känner sig trygga i den miljö de vistas i dagligen. Att hjälpa dem att hantera konflikter i ett tidigt skede ger bara vinnare, både ur en mänsklig och ekonomisk synvinkel. 

Arbetsordning 

1. Efter att skolan satt in sina resurser bedömer rektorn om SAMSgruppen ska kallas in. Skolan kontaktar då vårdnadshavare och informerar familjeenhetens samordnare. De undersöker tillsammans med SAMSgruppen om det finns andra pågående insatser som berör ärendet.
2. I ett andra steg träffar representanter från SAMSgruppen de inblandade personerna enskilt i ett förberedande möte.
3. Alla inblandade personerna i konflikten träffas för ett gemensamt möte tillsammans med SAMSgruppen.
4. Efter det avslutande mötet följs SAMSgruppens arbete upp. Elevhälsan ansvarar för dokumentationen.

Sidan senast granskad den 29 april 2020
Innehållsansvarig: Gerd Henriksson

SAMS-gruppen

Kontaktpersoner SAMS-gruppen

Lisa Koblanck 
Samordnare polisen
010-56 23 125

Samordnare för resurser från familjeenheten på socialförvaltningen
0490-25 51 26

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.