Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kurator och psykolog

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Gerd Henriksson
Tel 0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
Tel 0490-25 44 76
charlotta.chroneer@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Psykologerna i barn- och elevhälsan

Vi arbetar för att våra elever ska må bra, trivas i skolan och nå sina mål. För en del barn uppstår svårigheter i mötet med förskolan och skolan. Där kan psykologen vara till stor hjälp med sin kunskap om barns utveckling.

Exempel på arbetsuppgifter för en psykolog:

  • Deltar på skolornas elevhälsoteam
  • Handledning och stöd till personal
  • Samtal med föräldrar
  • Utbildning för personal
  • Utredning

Skolkuratorerna i Elevhälsan

Alla skolkuratorer inom Elevhälsan är socionomer eller socialpedagoger. Vi jobbar för att våra elever ska må bra, trivas i skolan och nå sina mål.

Några exempel på hur arbetet går till:

  • Stöd- och rådgivande samtal med elever, föräldrar och personal vid olika slags svårigheter
  • Arbete med klasser och grupper, som bland annat kill- och tjejgrupper eller vid konflikter
Sidan senast granskad den 7 augusti 2019
Innehållsansvarig: Gerd Henriksson

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Gerd Henriksson
Tel 0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
Tel 0490-25 44 76
charlotta.chroneer@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun