Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Open call för BANK! Street Art Festival 2020!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-01-20

Är du konstnär och vill delta i BANK! Västervik Street Art Festival 2020? Bra, då ska du ansöka till vårt Open call. Årets festival kommer att genomföras på flera platser i den norra delen av Västerviks kommun. Festivalen arrangeras av Västerviks kommun och genomförs den 16-22 augusti med stöd av Tjustbygdens Sparbank i samverkan med fastighetsägare och andra lokala intressenter.

Ansökan

I din ansökan vill vi att du anger om du önskar göra en muralmålning, en skulptur eller någon annan varaktig konstnärlig gestaltning. Förutom väggar kommer vi att ha ett antal kabelskåp tillgängliga. Vi vill att du presenterar din idé i text och bild i din ansökan. Urvalet är selektivt och beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas att delta fattas av festivalens styrgrupp och kan inte överklagas. Alla sökande får besked via mail om de erbjuds att delta i BANK! 2020.

Villkor

Festivalen bekostar resa, boende, mat och material efter behov, och alla deltagande konstnärer får ett arvode. Storleken hänger på hur omfattande och tidskrävande arbetet är, men någonstans mellan 3.500-20.000 kr. Vänligen bifoga en materialbudget med ansökan.
Konstverket ska färdigställas under festivalveckan, senast den 22 augusti.

Datum

Sista ansökningsdag: 1 mars.
Besked om vilka som valts ut: 16 mars.
BANK! 2020: 16-22 augusti.

Kontakt

Skicka din ansökan till albinvwiberg@gmail.com. Frågor rörande ansökan eller projektet tas emot skriftligen via e-post på albinvwiberg@gmail.com, och bör inkomma senast 26 februari för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.