Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Värdecheck för barns kultur- och fritidsaktiviteter

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

I år görs en extra satsning för att fler barn ska ges möjlighet att hitta till nya fritidsaktiviteter. Det innebär att alla barn födda 2013, barn som börjar årskurs 2 i höst, kommer att få en värdecheck som kan användas för att pröva på en ny aktivitet. Den kan alltså användas för att gå med i en förening eller som delbetalning av en kursavgift.

Vill ni ha fler unga deltagare i er verksamhet?

Arrangörer av löpande kultur- och fritidsaktiviteter för barn kan delta i satsningen, det kan t.ex. vara en förening eller ett studieförbund.

Senast den 10 juni 2021 måste anmälan om deltagande inkomma till Västerviks kommun!

Om du har frågor eller vill anmäla din organisation att delta i satsningen, kontakta:

anders.ostlund@vastervik.se, idrotts- och fritidsföreningar

marten.ohrling@vastervik.se, kulturföreningar och studieförbund

Så här fungerar värdechecken

 • Alla barn födda 2013 får en värdecheck med ett värde om 300 kr i samband med skolstarten 2021.
 • Tillsammans med värdechecken kommer barnet att informeras om vilka föreningar eller andra organisationer som ingår i satsningen.
 • Värdechecken är personlig och kan användas för att pröva på en ny aktivitet.
 • Värdechecken kan användas som betalning för ett nytt medlemskap i en förening eller som betalning vid anmälan till en kurs. Den kan inte användas till en aktivitet barnet redan är delaktig i eller som medlemskap i en förening där barnet redan är medlem.
 • Om värdechecken inte täcker hela avgiften kan den användas för att subventionera avgiften.
 • Vid nytt medlemskap i en förening gäller detta för helår, dvs. även under 2022. Detta innebär att det är möjligt att bli medlem i en förening, även om denna kanske startar sina aktiviteter senare under året eller under våren 2022.
 • Värdechecken är giltig till den 31 oktober 2021. Detta innebär att barnet måste lösa in sin värdecheck hos arrangören senast detta datum.

Redovisning och utbetalning av bidrag

För att ta del av satsningen krävs redovisning av inlösta värdecheckar. Därefter kommer bidrag att betalas ut till deltagande arrangörer. En uppföljning av satsningen kommer sedan att göras i slutet av året.

För att få bidrag måste värdecheckarna redovisas senast den 15 november 2021

 • Se till att alla värdecheckar sparas och att alla uppgifter är ifyllda på varje värdecheck. Detta krävs inför redovisning och uppföljning av satsningen.
 • Arrangören, till exempel en förening, redovisar inlösta checkar till Västerviks kommun senast den 15 november 2021.
 • Västerviks kommun utbetalar bidrag till arrangörerna enligt redovisning.
 • Utbetalningen kommer att ske under december 2021.
 • Förutom förhoppningsvis nya medlemmar/deltagare erbjuds medverkande arrangörer
 • en ersättning om 1 000 kr för administration av satsningen.

För ytterligare information, kontakta gärna

Anders Östlund

Idrotts- och fritidsföreningar
anders.ostlund@vastervik.se

Mårten Öhrling

kulturföreningar och övriga kulturorganisationer
marten.ohrling@vastervik.se

Sidan senast granskad den 24 maj 2021
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.