Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fakta om flygplatsen

Västervik airport ESSW

Flygplatsens Läge/höjd

4 NM (7 Km), NW Västervik.
129 FT MSL. Position: 574642,16N. 0163131,40E.

Radiokommunikation

Västervik Radio:  131,615 MHz.

Sweden Information: 127,530 Mhz.

Banljus

Banljus tänds med bärvåg 131,615 i 20 sekunder. RWY 15/ 33 APAPI.

Banans längd/bredd

RWY 15/33 Asfalt 800 x 30 M (1199 x 30 M efter förlängning). Magnetisk kurs. 146˚/ 326˚.

Tröskel RWY 33 inflyttad 300 m vid mörker.

Bränsle

Kortautomat VISA/ Mastercard.
Avgas 100LL.
Jet A1. 

Närmaste större hinder

Mast 4,7 Nm 222˚, 1400 ft MSL.

Övrig information

Snöröjningen är oregelbunden. Kontrollera före flygning. Vilda djur förekommer.

Informationens status

Informationen i detta dokument är inte avsedd för färdplanering.

Konsultera AIP, Kartor, Notam och övriga relevanta publikationer.

Områden som är känsliga för buller

Undvik att flyga över bebyggelse, när så är möjligt.

Svenska AIP

https://aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=79

Områden som är känsliga för buller

Undvik att flyga över dessa områden i onödan, förutom vid start och landning.

 Karta över bullerkänsliga områden

Sidan senast granskad den 8 maj 2020
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Ralph Löfberg
070-3982730