Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Namnsättning av gator, adresser

Kommunen har ansvar för namn på kvarter, gator och adresser. Varje byggnad ska ha en adress som anger var den ligger. Adressen ligger till grund för postens verksamhet och för folkbokföringen. Den används också för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Gator, kvarter och allmänna platser

I regel fastställs namn på gator, kvarter och allmänna platser då det bebyggs på nya områden. Gatunamnen blir en del av postadressen.

Adresser

Det är kommunen som tar beslut om adresser. För det mesta finns adressen i anslutning till en byggnad. Det är både bostadshus, fritidshus och verksamheter som ges adresser. En byggnad kan ha flera adresser om den har fler entréer.

Inom tätorterna består adresserna i regel av gatunamn och adressnummer med eventuell bokstav. Adressnumreringen på en gata görs med udda siffror till vänster och jämna siffror till höger.

Adresserna på landsbygden består i vanliga fall av bynamn och nummer. Adressen kompletteras av Postnord med postnummer och postort.

En ny adress kan ibland behövas vid en nybyggnation eller vid  en till- och ombyggnad av flerbostadshus.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad i samma entré ges alla bostäder ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer. Just det numret anger var i byggnaden som lägenheten finns och ligger till grund för statistik och folkbokföring. Lägenhetsnumren registreras i Lägenhetsregistret som innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat area, antal rum samt kökstyp.

Om du som fastighetsägare vill ha hjälp med adresser eller lägenhetsnummer är du välkommen att kontakta Lotten eller Markus på enheten för samhällsbyggnad.

Om du som boende behöver hjälp med en adress eller lägenhetsnummer, börja med att kontakta fastighetsägaren.

Använd dig gärna av Lantmäteriets e-tjänst Min karta för att ta ut en karta över din fastighet eller söka reda på adresser eller fastigheter.

Sidan senast granskad den 16 januari 2023
Innehållsansvarig: Markus Fridell

Kontakt

Kundtjänst Samhällsbyggnad
Telefon:
0490-25 49 50