Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Farthinder, blomlådor

Blomlåda som farthinder

Tycker du att dina grannar ibland kör för fort på er gata? Har du pratat med dem, men inget hjälper? Då kanske blomlådor kan vara en lösning.

Du kan tillsammans med dina grannar komma överens om att ni vill bygga och ställa ut blomlådor på er gata. Du ska också informera dina grannar om att du tänker ansöka om blomlådor innan du ansöker.

När din ansökan har kommit in tittar vi på ert placeringsförslag. Vi måste ta hänsyn till avståndet från korsningar och utfarter. Det är också viktigt att ni kan få er post i brevlådan, att sophämtningen inte hindras och att utryckningsfordon kan komma fram. Vi kan bara bevilja blomlådor som farthinder på villagator med mycket trafik, aldrig på huvudled, bussgata eller större vägar och genomfartsleder. Gatan ska vara minst 6 meter bred. Tänk på att blomlådorna inte får bli en lekplats för barnen!

Efter att vi gjort en bedömning av din ansökan får du sedan ett förslag på placering från oss. Det förslaget ska alla som är berörda av lådorna skriva under. När det är klart får ni ett beslut som gäller för tre år. Ansökan och information om blomlådor hittar du under E-tjänster och blanketter.

Sidan senast granskad den 10 maj 2023
Innehållsansvarig: Christer Ramström

Kontakt

Kundtjänst Samhällsbyggnad
Telefon:
0490-25 49 50