Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommunJordens klimat håller på att förändras. Det är en av vår tids största utmaningar. Nu har forskarna blivit ännu mer säkra på att det är våra utsläpp av växthusgaser som är orsaken.

Klimatförändringar

Växthusgaser bildas vid eldning av olja, naturgas och kol. Om utsläppen fortsätter att öka är risken stor att jordens temperatur höjs mer än 2 grader. Störningarna i klimatet kan då bli mycket stora:

  • Varmare hav.
  • Stigande havsnivåer.
  • Mer torka i torra områden.
  • Mer regn i fuktiga områden.
  • Plötsliga väderomslag.

Risken är stor att det leder till översvämningar, skred och värmeböljor. Om utsläppen ska minska måste världens länder komma överens. Vi måste alla hjälpa till och gå över till förnyelsebar energi (exempelvis sol, vind, vatten och biobränslen). Vi måste också bli mer sparsamma när vi använder energi. Vill du ha tips om vad du kan göra? Ta kontakt med kommunens Energi- och klimatrådgivare.

Energi och klimatrådgivning

Västerviks kommun har beslutat att till år 2030 ska energiförsörjningen var fossilbränslefri

Energi- och klimatstrategi

Klimatanpassning

Även om vi redan idag skulle minska utsläppen av växthusgaser till nära noll, kommer det att ta tid innan minskningen ger resultat. Därför räcker det inte att bara minska utsläppen. Vi måste samtidigt anpassa samhället till klimatförändringarna.

Vill du veta mer om vad som kan göras för att klimatanpassa Västerviks kommun? Läs ”Strategi för Klimatanpassning”. Det är ett tematiskt tillägg till kommunens Översiktsplan.

Strategi för klimatanpassning - ÖP 2025 (pdf, 5,1 MB)

Sidan senast granskad den 13 oktober 2017
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun