Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljöprojekt Örserumsviken och Gladhammars gruvor, kontaktsida

Christer Hermansson
0490-254806
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Personer som firas ner i en korg i ett gruvschakt

Om du vill läsa rapporter kan du ladda ner de olika rapporterna i pdf-format om du klickar på nedanstående länkar.

Rapporter framtagna efter saneringen (2013-)

Avrapportering efterkontroll 2018 (pdf, 742 kB)

Avrapportering efterkontroll 2017 (pdf, 923 kB)

Avrapportering efterkontroll 2016 (pdf, 631 kB)

Avrapportering efterkontroll 2015 (pdf, 844 kB)

Avrapportering efterkontroll 2014 (pdf, 548 kB)

Avrapportering efterkontroll 2013 (pdf, 796 kB)

Erfarenhetsrapport för projekt Gladhammars gruvor, 2013-01-23 (pdf, 6,2 MB)

Rapporter framtagna under förberedelsefasen inför saneringen (2009-2010) samt under saneringen (2011)

Resultat av kompletterande referensundersökningar 2009, 2013-01-28 (pdf, 850 kB)

Slutbroschyr för projekt Gladhammars gruvor, 2012-08-08 (pdf, 1,7 MB)

Ny broschyr för projekt Gladhammars gruvor, genomförandet, 2011-03-08 (pdf, 1,3 MB)

Äldre broschyr för projekt Gladhammars gruvor 2006-01-26 (pdf 1 MB)

Miljödom för projekt Gladhammars gruvor, 2010-06-01 (pdf, 257 kB)

Gladhammars gruvor, arkeologisk förundersökning 2009, Kalmar Läns Museum, arkeologisk rapport 2009:52, del 1 (pdf, 7,6 MB)

Gladhammars gruvor, arkeologisk förundersökning 2009, Kalmar Läns Museum, arkeologisk rapport 2009:52, del 2 (pdf, 2,9 MB)

Gladhammars gruvor, arkeologisk förundersökning 2009, Kalmar Läns Museum, arkeologisk rapport 2009:52, bilagor (pdf, 900 kB)

Ansökan till Miljödomstolen, maj 2009 (pdf, 176 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning samt Teknisk beskrivning, maj 2009 (pdf, 1,9 MB)

Bilaga 1 till Miljökonsekvensbeskrivning, kartöversikter, maj 2009 (pdf, 1,3 MB)Bilaga 2a till Miljökonsekvensbeskrivning, redovisning av geotekniska undersökningar april 2004 (pdf, 1,7 MB)Bilaga 2b till Miljökonsekvensbeskrivning, redovisning av geotekniska undersökningar nov 2008 (pdf, 732 kB)

Samrådsunderlag, nov 2008 (pdf, 875 kB)

Samrådsprotokoll (allmänhet), dec 2008 (pdf, 248 kB)

Samrådsprotokoll (myndighetssamråd), dec 2008 (pdf, 1,1 MB)

Gladhammars gruvor - Underjordiska minnen av en fyrahundraårig industrihistoria (pdf, 7,8 MB) - Sven Gunnvall, Björn Gunnvall, Lena Arén, okt 2008, juli 2009.

Rapporter framtagna under huvudstudien 2003-2005

2004:01 - Sammanfattande Huvudstudierapport (pdf, 1,9 MB) - Henning Holmström, Henrik Eriksson, Pär Elander, Envipro Miljöteknik AB och Christer Hermansson, Christer Ramström, Västerviks kommunBilaga 1, kostnadskalkyl för åtgärder (pdf, 14 kB)

2004:02 - Metodik för provtagning och analys (pdf, 1,1 MB) - Christer Hermansson, Christer Ramström, Västerviks kommun.
Bilaga 1, system för providentifikation (pdf 105 kB), System för providentifikation (pdf, 105 kB)

2004:03 - Inventering och karaktärisering av avfallen vid Gladhammars gruvor (pdf, 945 kB) - Henning Holmström, Henrik Eriksson, Envipro Miljöteknik AB och Christer Hermansson, Christer Ramström, Västerviks kommun.
Bilaga 1, borrkarta (pdf, 230 kB)
Bilaga 2, geoteknisk undersökning (pdf, 1,7 MB)

2004:04 – Grundvattnets geokemi (pdf 1,6 MB) - Henrik Eriksson, Henning Holmström, Envipro Miljöteknik AB och Christer Hermansson, Christer Ramström, Västerviks kommun (pdf 1,6 MB)

2004:05 – Resultat från miljökontroll (pdf 7,5 MB) - Christer Hermansson och Christer Ramström, Västerviks kommun

2004:06 – Hydrogeologisk åtgärdsutredning för Gladhammars gruvområde (pdf, 2,9 MB) – Virpi Nõmtak, Envipro Miljöteknik AB och Ulf Sundqvist , Otto Graffner, Aqualog AB

2004:07 – Geokemin i Tjursbosjön, Ekenässjön och Kyrksjön - Henning Holmström, Envipro Miljöteknik AB och Christer Hermansson, Christer Ramström, Västerviks kommun (pdf, 1,1 MB)

2004:08 – Systemförståelsen för Gladhammars gruvor och närområdet - Henrik Eriksson och Henning Holmström, Envipro Miljöteknik AB (pdf, 496 kB)

2004:09 – Kulturhistorisk utredning för Gladhammars gruvområde (pdf, 1,8 MB) – Lotta Lamke och Håkan Nilsson, Kalmar läns museum
Bilaga 1, fältinventering (pdf, 520 kB)
Bilaga 2 Kravspecifikation (pdf, 718 kB)

2004:10 – Sedimentkartering av Tjursbosjön (pdf, 380 kB) – MiljöManagement Svenska AB
Bilaga 1, Provplatser och koordinatförteckning (pdf, 138 kB)
Bilaga 2, Djupkarta (pdf, 1 MB)
Bilaga 3, Provtagingsprotokoll (pdf, 917 kB)
Bilaga 4, metaller, proverna 1-162 (pdf, 1,6 MB)
Bilaga 5, Laboratorieundersökningar, metaller (pdf, 4,2 MB), proverna G1-G25, T1-T12 och D1-D4
Bilaga 6, Laboratorieprover, övrigt (pdf, 900 kB), Densitet, vattenkvot, konflytgräns, skjuvhållfasthet, glödgningsförlust
Bilaga 7, Kornstorleksfördelning (pdf, 879 kB)
Bilaga 8, Enaxliga tryckförsök (pdf, 247 kB)
Bilaga 9, Avvattningsegenskaper (pdf, 1,44 MB)
Bilaga 10, TS- och GF-halt sammanställda (pdf, 251 kB)
Bilaga 11, Metaller sammanställda (pdf, 262 kB)
Bilaga 12, Förorenade sediment, volymer och mängder (pdf, 2,34 MB)

2004:11 – Riskperspektivet för gruvområdet vid Gladhammar och nedströms liggande sjösystem (pdf, 502 kB) - Henning Holmström, Envipro Miljöteknik AB

2004:12 – Åtgärdsutredning, alternativ för efterbehandling av Gladhammars gruvor och förorenade sediment i Tjursbosjön (pdf, 2,56 MB) - Pär Elander, Envipro Miljöteknik AB
Bilaga 1, kostnadskalkyl (pdf, 14 kB)
Bilaga 2, behandling av gruv- respektive sjövatten (pdf, 279 kB)
Bilaga 3, Lokaliseringsutredning (pdf, 3,43 MB)

2004:13 – Undersökning av Bondegruvan, Knutsschaktet och stollgången vid Holländarefältet, Gladhammars gruvor (pdf, 1,38 MB) - Christer Hermansson och Christer Ramström, Västerviks kommun

2004:14 – Effekter av föroreningsspridningen från den tidigare gruvdriften vid Gladhammars gruvor (pdf, 637 kB) - Christer Hermansson och Christer Ramström, Västerviks kommun samt Henrik Eriksson och Henning Holmström, Envipro Miljöteknik AB (pdf, 638 kB)
Bilaga 1, Åldersbestämning av abborre (pdf, 136 kB), kommentarer till åldersbestämning av infångad abborre från Tjursbosjön, Ekenässjön och Kyrksjön
Bilaga 2, Fiskdata (pdf, 153 kB), tabell över längd, vikt, kön och ålder på infångad abborre

2004:15 – Betydelsen av Holländarefältet för masstransporten till Tjursbosjön (pdf, 663 kB) - Christer Hermansson, Västerviks kommun och Henning Holmström, Envipro Miljöteknik AB

2004:16 – Mobilisering och immobilisering av bly och kadmium i sjösediment (pdf, 921 kB) - Christer Hermansson, Västerviks kommun och Henning Holmström, Envipro Miljöteknik AB (pdf, 921 kB)

2004:17 – Undersökning av bottenfauna i Tjursbosjön, Ekenässjön och Kyrksjön (pdf, 1,5 MB) – Medins Biologi AB

Riskvärdering – redovisning av beslutsunderlag och motiv för åtgärd (pdf, 525 kB) – Projektgruppen för projekt Gladhammars gruvor under ledning av Christer Ramström Västerviks kommun
Bilaga 1, kostnadskalkyl för åtgärder (pdf, 15 kB)
Bilaga 2, Riskvärderingsmatris ( pdf, 22 kB)

Ansvarsutredning (pdf, 374 kB) – Magnus Thörnqvist, Länsstyrelsen i Kalmar län

Ansvarsutredning 2006-04-12 (pdf, 929 kB) – Mikael Hägglöf, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB

Bidragsansökan 2005-11-10, Efterbehandling av Gladhammars gruvområde och Tjursbosjön, Västerviks kommun (pdf, 418 kB) – Christer Ramström och Christer Hermansson, Västerviks kommun samt Pär Elander, Envipro Miljöteknik AB

Rapporter från Utökad förstudie 2002-2003

Henning Holmström, Envipro Miljöteknik AB och Christer Ramström, Västerviks kommun ; "Gladhammars gruvfält - utökad förstudie, effekter av äldre koppar- och koboltbrytning i Västerviks kommun (pdf, 1 MB)
Bilaga 1 (pdf, 114 kB) Utvärdering av biologiska förhållanden i metallförorenade sjöar i Gladhammarområdet 1992-94 med användande av Bersbosjöar och opåverkade sjöar som jämförelsebas. Göran Lithner, Einar Hörnström, ITM, Stockholms universitet
Bilaga 2 (pdf, 26 kB) Fisksammansättningen i Tjursbosjön och Ekenässjön och påverkan på fisksammansättningen i Tjursbosjön. Tomas Widström, EcoChemica-miljöutredningar, 2000

Sidan senast granskad den 17 april 2018
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Miljöprojekt Örserumsviken och Gladhammars gruvor, kontaktsida

Christer Hermansson
0490-254806
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun