Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fakta kring projektet

Miljöprojekt Örserumsviken och Gladhammars gruvor, kontaktsida

Christer Hermansson
0490-254806
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Person som hugger is på sjö

119 år efter att gruvan lades ner, flera års undersökningar och en ansökan om pengar för åtgärder är saneringen vid Gladhammars gruvor klar. Nu återstår en lång uppföljning av resultaten.

Under år 2000 gjorde Länsstyrelsen i Kalmar län en förstudie över miljösituationen kring gruvområdet vid Gladhammar och Tjursbosjön. Resultatet visade att mer omfattande undersökningar behövdes. Västerviks kommun fick en fråga om att göra en utökad förstudie. Den genomfördes under åren 2002 och 2003. Västerviks kommun gjorde efter det även en huvudstudie under åren 2003 till 2005. Resultaten har sedan legat till grund för den ansökan om bidrag till sanering som Västerviks kommun lämnade till Länsstyrelsen i november 2005.
Arbetena med själva saneringen inleddes med kompletterande geoteknik- och miljöundersökningar och en arkeologisk dokumentation. Detta skedde under åren 2009 och 2010. Samtidigt inleddes projektering av arbetena. Själva entreprenadarbetet startade under hösten 2010. Hela entreprenaden omgärdades av en noggrann miljökontroll. Detta för att inte belastningen på miljön skulle öka under en sanering.

Cirka 70 000 ton gruvavfall togs omhand vid saneringen. Arbetena var klara i december 2011.
Från och med 2013 kommer effekterna av åtgärderna att följas upp under hela 40 år. Detta för att se att de avsedda förbättringarna i miljön har uppfyllts. Anledningen till den långa efterkontrollen är att sjön har en mycket lång omsättningstid – åtta år. Förändringar kan därför antas ske relativt långsamt.

I dag fungerar Tjursbosjön som en fälla för metaller. Det mesta som läcker ut från gruvområdet blir kvar i sjön. Då läckaget från gruvan är åtgärdat kommer så småningom upplagrade mängder av metaller i sedimenten att börja läcka upp till vattenmassan. I så fall kan det i framtiden bli nödvändigt att också muddra sedimenten i sjön. Detta för att för stoppa spridningen av metallerna till miljön.

Halterna av koppar i Tjursbosjön hade 2015 minskat med närmare 40 %, kobolthalterna har minskat med drygt 80 % och blyhalterna har minskat med cirka 60 %. Åtgärderna har haft effekt!

Sidan senast granskad den 14 juli 2016
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Miljöprojekt Örserumsviken och Gladhammars gruvor, kontaktsida

Christer Hermansson
0490-254806
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun