Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Projekt Gladhammars gruvor

Person med pannlampa i gruvan

Västerviks kommun har under några år arbetat med miljön vid det gamla gruvområdet "Käringryggen" i Gladhammar. Från gruvområdet läckte stora mängder av metaller ut i Tjursbosjön. Dessa tog sig sedan vidare i sjöarna för att till sist hamna i skärgården.

Gladhammars gruvor sågs av länsstyrelsen som ett av de mer angelägna objekten i Kalmar län att efterbehandla ur miljösynpunkt. Under hösten 2005 lämnade Västerviks kommun in en ansökan om bidrag till sanering av Gladhammars gruvor till länsstyrelsen i Kalmar län. Ett positivt besked lämnades av Naturvårdsverket under hösten 2007. Arbetet satte igång med att åtgärda källorna till föroreningen. Efter några års förberedande arbete kunde entreprenaden startas upp. Detta var i februari 2011 och den avslutades sedan under december 2011. Från och med 2013 pågår en efterföljande miljökontroll. Denna kommer att vara många år framåt. Syftet är att verifiera de mål som sattes upp innan åtgärderna. Kontrollen ska också kartlägga hur miljön ser ut efter genomförd entreprenad.

Sidan senast granskad den 13 september 2016
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Christer Hermansson
0490-25 48 06