Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Loftaåan

Loftaåns delavrinningsområde mynnar i Gudingen. Näringsläckaget från bland annat jordbruksmark innebär att förbättringar måste göras för att uppnå God staus i vattendraget.

Det pågående projektet syftar till att genomföra ett antal miljöåtgärder inom avrinningsområdet för att förbättra vattenkvaliteten i Loftaån.

Följande åtgärder har genomförts eller är på gång:

  1. Ta fram en långsiktig åtgärdsplan för Loftaån
  2. Åtgärder för minskad näringsbelastning från lantbruket
  3. Åtgärder för minskad näringsbelastning genom VA-rådgivning och avloppsinventering
  4. Åtgärder i dagvattennätet för minskad näringsbelastning och klimatanpassning

 

Under 2018 kommer steg 2 i projekt Loftaån att starta.

Sidan senast granskad den 20 juni 2018
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)