Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hållbarhetsbokslut

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun 

Västerviks kommun har en övergripande målsättning att kommunen ska ha en hållbar samhällsutveckling – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Hållbarhetsbokslutet för 2017 beskriver ett antal utvalda indikatorer som speglar kommuninnevånarnas och kommunkoncernens miljösituation, livskvalitet och försörjning under år 2017. Hållbarhetsindikatorerna hjälper oss att beskriva situationen i Västerviks kommun i förhållande till omvärlden. Hållbarhetsbokslutet för 2017 är uppdelat i två dokument på grund av filstorleken. 

Målen för hållbarheten sammanfattas i följande målområden:

 • Effektiv och förnybar energi
 • Bra luftkvalitet
 • God Status i våra vattenmiljöer
 • Resurseffektiva och giftfria kretslopp
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Säkerhet, hälsa och möjlighet till fysisk aktivitet
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Befolkning i balans
 • Regional utveckling
 • Arbetsmarknad och näringsliv
 • Kommunal ekonomi

Västervik är medlem i Sveriges Ekokommuner. Det är ett nätverk av kommuner med en vision om ett hållbart Sverige. Ekokommunerna har tagit fram 12 gröna nyckeltal. Nyckeltalen visar miljösituationen i kommunerna. Vill du veta hur Västervik ligger till i jämförelse med andra Ekokommuner i landet? Läs mer på Ekokommunernas hemsida.

Sidan senast granskad den 4 april 2018
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun