Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Globala Hållbarhetsmål - Agenda 2030

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Globala Hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

På FN:s toppmöte hösten 2015 beslutade världens ledare om 17 mål för hållbarhet. För att uppnå målen krävs ett helhetsgrepp. Det behövs ett engagemang på alla nivåer i samhället. Det lokala arbetet är särskilt viktigt.

Nyckeln till framgång är att se till att livskvalitet, miljö och ekonomi hänger ihop. Målen har fokus på internationellt samarbete för fred och säkerhet. De bygger på en hållbar tillväxt som håller sig inom planetens gränser. 

I korthet handlar det om:

  • Att utrota extrem fattigdom. 
  • Att minska ojämlikhet och orättvisor. 
  • Att lösa klimatkrisen. 

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. För Västerviks kommun innebär detta att arbeta lokalt med ett helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen. Kommunens Hållbarhetsbokslut för 2020 beskriver indikatorer med utgångspunkt från Agenda 2030. Ett annat exempel är arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Gamleby där en hållbarhetskonsekvensbeskrivning genomfördes utifrån ett Agenda 2030-perspektiv.

Läs mer om de Globala målen i Hållbarhetsbokslutet för 2020 och på FN:s hemsida.

I oktober 2020 gjorde SCB en statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Utgångspunkten är utsatta gruppers sårbarhet i samhället.

Glokala Sverige

Från årsskiftet 2021 ingår Västerviks kommun i samverkansprojektet Glokala Sverige som  handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Sidan senast granskad den 3 augusti 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.