Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Loftaån - Leadersamverkan för minskad övergödning

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Loftaåan

Loftaåns delavrinningsområde mynnar i Gudingen. Näringsläckaget från bland annat jordbruksmark innebär att förbättringar måste göras för att uppnå God status i vattendraget.

Projektet syftar till att genomföra ett antal miljöåtgärder inom avrinningsområdet för att förbättra vattenkvaliteten i Loftaån. 

Tidigare har en långsiktig åtgärdsplan för Loftaån tagits fram. Den innebär att genomföra:

  • Åtgärder för minskad näringsbelastning från lantbruket
  • Åtgärder för minskad näringsbelastning genom VA-rådgivning och avloppsinventering
  • Åtgärder i dagvattennätet för minskad näringsbelastning och klimatanpassning
  • Åtgärder för ökad biologisk mångfald

Under 2018-2020 har ett antal åtgärder för minskad övergödning genomförts genom projekt Loftaån - Leadersamverkan för minskad övergödning. Näringsläckaget från jordbruket minskas genom effektivt utnyttjande av växtnäring, ökad rottillväxt, anpassad gödsling, förbättrad markstruktur och markvård.

Målet är att:

  • behålla näringen i markprofilen,
  • minska erosionen,
  • minska markpackningen,
  • förbättra markstrukturen,
  • öka  bördigheten  minska risken för översvämningar på åkermarken. 

Film om projektet producerad av naturum Västervik

Genom kombination av uppgifter från bland annat; markkartering, erosionskartor, flygbilder, höjd-databaser och andra kartor kan säkrare analyser göras. Loftaåns delavrinningsområde kommer genom projektet fungera som pilotområde för alla kommunens avrinningsområden. En viktig del i arbetet är rådgivning och nära samverkan med markägarna. 

Projektet finansieras av Västerviks kommun, Leader Kustlandet samt markägarnas egna insatser.

Sidan senast granskad den 3 december 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.