Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

God Status i våra vattenmiljöer

Miljöbild på en gädda

I Västerviks kommun finns det 500 sjöar och nära 185 mil Östersjöstränder. Men en del av sjöarna och kustvattnet mår dåligt. Det beror på att vattenområdet under många år fått för mycket näring. På flera ställen har det gått så långt att bottnarna är döda.

Vattenmiljöarbetet prioriteras högt

Vattenmiljön är viktig för kommunens invånare men också för turister och fritidsboende. De långa, smala vikarna är typiska för Västerviks skärgård. De är ofta djupa men har ett grunt inlopp. Det får till följd att vattnet som rör sig mellan det öppna havet och de inre, djupare delarna är dåligt. Om det finns för mycket näring i vikarnas vatten blir det för mycket växtplankton. Det kan leda till brist på syre nere vid de djupa bottnarna.

En levande kustmiljö ger många möjligheter till att hitta ett bra boende. Samtidigt finns förutsättningar för en omväxlande fritid nära naturen. En levande kustmiljö är också viktig om turismen ska utvecklas och om man vill att nya företag ska söka sig till kommunen. Satsningar på en bättre kustvattenmiljö är därför avgörande för Västerviks framtida utveckling. 

Vattenfördröjande åtgärder

Västerviks kommun har under perioden 2018 - 2022 genomfört LONA-projektet Vattenfördröjande åtgärder i Västerviks kommun. I nära samverkan med lokala markägare och lantbrukare, har ett stort antal åtgärder realiserats för att få bättre anpassning till ett förändrat klimat. Resultatet av åtgärderna är att vattnet i landskapet har fördröjts samtidigt som näringsläckaget minskat och den biologiska mångfalden har ökat. Åtgärderna har dessutom lett till ökad produktivitet i lantbruket och ett effektivare utnyttjande av våra gemensamma vattenresurser. Läs mer i slutrapporten som kan laddas ner i högerspalten.

Pilotområde för åtgärder i vattenmiljön 

Tjust Kustområde har varit ett pilotområde för att genomföra åtgärder som minskar övergödningen i kustvattnet. En rapport om arbetet med Vattensamordning LEVA under perioden 2019 till 2021 finns i högerfliken. Läs mer om de olika projekten under fliken Vattenmiljöprojekt.

Vattenmiljöarbetet i Storymap 

I verktyget StoryMap kan du läsa mer om Västerviks kommuns vattenmiljöarbete i bilder, filmer och kartor. Där kan du också ladda ner projektrapporter och länkar till andra projekt. 

Vill du lära dig mer?

Besök naturum Västervik på Kulbacken. Där finns utställningar om hav och kust. Naturum är öppet och har aktiviteter hela året. Under vår, sommar och höst kan du delta i naturums vattenskola.

Samverkan med andra

Vill du arbeta tillsammans med andra för en bättre vattenmiljö? Ta kontakt med något av de Vattenråd som arbetar inom kommunen eller kommunens vattensamordnare. Inom Vattenråden samarbetar intresserade och boende om till exempel övergödning eller fiske. 

Sidan senast granskad den 21 oktober 2022
Innehållsansvarig: Gun Lindberg