Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

God Status i våra vattenmiljöer

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Miljöbild på en gädda

I Västerviks kommun finns det 500 sjöar och nära 185 mil Östersjöstränder. Men en del av sjöarna och kustvattnet mår dåligt. Det beror på att vattenområdet under många år fått för mycket näring. På flera ställen har det gått så långt att bottnarna är döda.

Vattenmiljöarbetet prioriteras högt

Vattenmiljön är viktig för kommunens invånare men också för turister och fritidsboende. De långa, smala vikarna är typiska för Västerviks skärgård. De är ofta djupa men har ett grunt inlopp. Det får till följd att vattnet som rör sig mellan det öppna havet och de inre, djupare delarna är dåligt. Om det finns för mycket näring i vikarnas vatten blir det för mycket växtplankton. Det kan leda till brist på syre nere vid de djupa bottnarna.

En levande kustmiljö ger många möjligheter till att hitta ett bra boende. Samtidigt finns förutsättningar för en omväxlande fritid nära naturen. En levande kustmiljö är också viktig om turismen ska utvecklas och om man vill att nya företag ska söka sig till kommunen. Satsningar på en bättre kustvattenmiljö är därför avgörande för Västerviks framtida utveckling. 

Vattenmiljöarbetet i Storymap 

I verktyget Stroymap kan du läsa mer om Västerviks kommuns vattenmiljöarbete i bilder, filmer och kartor. Där kan du också ladda ner projektrapporter och länkar till andra projekt. 

 

Pilotområde för åtgärder i vattenmiljön 

Tjust Kustområde är utvalt som pilotområde för att genomföra åtgärder som minskar övergödningen i kustvattnet. En rapport om arbetet med Vattensamordning LEVA under perioden 2019 till 2021 finns i högerfliken. Läs mer om de olika projekten under fliken Vattenmiljöprojekt.

Vill du lära dig mer?

Besök naturum Västervik på Kulbacken. Där finns utställningar om hav och kust. Naturum är öppet och har aktiviteter hela året. Under vår, sommar och höst kan du delta i naturums vattenskola.

Samverkan med andra

Vill du arbeta tillsammans med andra för en bättre vattenmiljö? Ta kontakt med något av de Vattenråd som arbetar inom kommunen eller kommunens vattensamordnare. Inom Vattenråden samarbetar intresserade och boende om till exempel övergödning eller fiske. 

Sidan senast granskad den 1 juni 2022
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.