Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Effektiv och förnybar energi

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

bild på solsken

De globala utsläppen behöver minska till noll för att begränsa klimatförändringarnas omfattning. Om det ska klaras behövs både samhällsförändringar och teknikutveckling.

De globala klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns naturliga variationer i klimatet som omväxlande gett upphov till istider och värmeperioder under jordens långa utveckling. Men den snabba förändring som nu pågår, ligger bortom de naturliga variationerna och är till stor del orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. I motsats till de kraftfulla utsläppsminskningar som skulle behövas, visar senast tillgänglig statistik att halterna i stället ökar. 

I Västerviks kommun pågår sedan många år tillbaka ett målmedvetet energi-och klimatarbete. Under året har både Västerviks kommun samt Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) gått med i det nationella initiativet ”Fossilfritt Sverige”, för att visa sin vilja att delta i lösningen av den globala klimatproblematiken. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Västervik arbetar tillsammans med övriga kommuner i Kalmar län inom ramen för Klimatkommissionen i Kalmar län och ”NoOil”. Det övergripande målet innebär att vi till år 2030 inte längre har något nettoutsläpp av fossil koldioxid. Vi kan fortfarande använda fossil energi i  om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet. 

 

Energi- och klimatstrategi 

Västerviks kommunkoncerns Energi- och klimatstrategi innehåller fem målområden för perioden 2020-2030:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser
  • Ökad energieffektivisering
  • Trygg och säker energiförsörjning
  • Ökad lokal produktion av förnybar energi
  • Anpassning till ett förändrat klimat

Kommunkoncernens Energi- och klimatstrategi för 2021–2030 samt bilagor finns i sin helhet att läsa här: www.vastervik.se/kommunens-energi-och-klimatstrategi

Sidan senast granskad den 1 november 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.