Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Effektiv och förnybar energi

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

bild på solsken

De globala utsläppen behöver minska till noll för att begränsa klimatförändringarnas omfattning. Om det ska klaras behövs både samhällsförändringar och teknikutveckling.

De globala klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns naturliga variationer i klimatet som omväxlande gett upphov till istider och värmeperioder under jordens långa utveckling. Men den snabba förändring som nu pågår, ligger bortom de naturliga variationerna och är till stor del orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. I motsats till de kraftfulla utsläppsminskningar som skulle behövas, visar senast tillgänglig statistik att halterna i stället ökar. 

I Västerviks kommun pågår sedan många år tillbaka ett målmedvetet energi-och klimatarbete. Under året har både Västerviks kommun samt Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) gått med i det nationella initiativet ”Fossilfritt Sverige”, för att visa sin vilja att delta i lösningen av den globala klimatproblematiken. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Västervik arbetar tillsammans med övriga kommuner i Kalmar län inom ramen för Klimatkommissionen i Kalmar län och ”NoOil”. Det övergripande målet innebär att vi till år 2030 inte längre har något nettoutsläpp av fossil koldioxid. Vi kan fortfarande använda fossil energi i  om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet. Vi arbetar också tillsammans för att alla samhällsbetalda personresor och godstransporter ska vara klimatneutrala senast år 2020.

Västerviks kommunkoncerns befintliga Energi- och klimatstrategi innehåller fyra målområden för perioden 2015-2020:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Ökad energieffektivisering.
  • Ökad lokal produktion av energi.
  • Anpassning till ett förändrat klimat.

Förslag till ny uppdaterad Energi- och klimatstrategi 

Ett förslag till ny uppdaterad Energi- och klimatstrategi för kommunen har tagits fram. Den är ute på remiss under perioden 1 mars till 18 april. Remissförslaget till Energi- och klimatstrategi för 2021–2030 samt bilagor finns i sin helhet att läsa här: www.vastervik.se/kommunens-energi-och-klimatstrategi

Sidan senast granskad den 1 mars 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.