Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Resurseffektiva och giftfria kretslopp

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

bild på flicka med återvinningssymbol på tröjan

En framtida utmaning ligger i att så långt det går, förebygga uppkomsten av onödigt avfall. Vi måste sträva efter:

  • högre kvalitet
  • lägre innehåll av farliga ämnen
  • ökad livslängd på våra varor.

Det avfall som trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt. Helst ska det förberedas för återanvändning, men går inte det ska det materialåtervinnas i stället. Om inte heller det är möjligt ska energin i materialet tas tillvara genom exempelvis förbränning. I allra sista hand ska avfallet lägga på deponi. Nedskräpning ska helt undvikas.

Kommunkoncernens avfallsplan gäller för perioden 2015 - 2020 och innehåller sex målområden:

  • Avfallsförebyggande.
  • Återanvändning.
  • Effektiv Materialåtervinning.
  • Effektiv energi- och näringsåtervinning, biologisk behandling.
  • Minskad deponering.
  • Ingen dumpning och nedskräpning

Förslag till ny Avfallsplan för 2021 - 2030 

Ett förslag till ny uppdaterad Avfallsplan för kommunkoncernen har tagits fram. Remissförslaget till Avfallsplan samt Renhållningsordning för perioden 2021–2030 finns i sin helhet att läsa här: 

www.vastervik.se/kommunens-avfallsstrategi

   

Sidan senast granskad den 1 mars 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.