Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vill du bidra till att göra platsen där du bor lite bättre eller finare? Föreningar och grupper kan söka en skötselpeng för att göra mindre insatser i byn eller tätorten. 

Skötselpengen kan gå till föreningar som på eget initiativ vill göra förbättringar som gynnar allmänheten. Det kan vara på kommunens mark eller på privat mark. Det viktiga är att det är områden som är som till för alla. Varje sökande kan få maximalt 10 000 kr per år. 

Så här gör ni:

  1. Fyll i ansökningsblanketten som finns här på sidan. Berätta vad ni vill göra, varför ni vill göra det och vad ni tänker er för ersättning.
  2. Skicka ansökan till Västerviks kommun. Kom ihåg att skicka med en karta. 
  3. Vänta på beslut.
  4. Genomför åtgärden. Ta bilder.
  5. Skicka in dokumentation och bilder
  6. Vi betalar ut skötselpengen.
Sidan senast granskad den 13 september 2019
Innehållsansvarig: Malin Ohlsson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun