Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gemensam serviceutveckling

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västerviks kommun satsar på att ge invånare en god service. Syftet med projektet ”Gemensam serviceutveckling” är att på sikt kunna ge utökad kommersiell service i området kring Blankaholm och Misterhult. 

Det ska nås genom att flera kommuner samarbetar i servicefrågor. Oskarshamns kommun och Västerviks kommun ska tillsammans identifiera insatser som kan underlätta för företag och andra att starta upp verksamheter inom kommersiell service. Samarbetet sker med målet att ta fram en gemensam plan för långsiktig serviceutveckling för Blankaholm och Misterhult. Projektet startar under hösten 2020 och pågår i lite mer än två år till december 2022.

Att två kommuner med stöd av regionen genomför en gemensam utvecklingsprocess inom tillgång till service är något unik och det finns intresse från flera håll att följa vår satsning.

Bakgrund till projektet

Området kring Blankaholm och Misterhult i nordöstra Oskarshamns kommun har en gemensam utmaning i den låga tillgången till kommersiell och offentlig service. Region Kalmar län har pekat ut området som extra utsatt vad gäller brist på service. Service finns i Blankaholm där lanthandel med tillhörande ombudsfunktioner samt drivmedelsstationen i Bälö vid E22 idag är helt avgörande. Då utmaningarna kring service är gemensamma borde också lösningarna vara gemensamma.

Kommunerna har tidigare antagit flera styrdokument som handlar om serviceutveckling. Framförallt handlar det om det gemensamma kust- och skärgårdsprogrammet från 2017. Kust och skärgård binder samman Misterhult och Blankaholm och programmet pekar på viktiga insatser kring service. Utöver det finns kommunernas översiktsplaner samt regional utvecklingsstrategi (RUS) och regionalt serviceprogram (RSP) som viktig grund för projektet.

Under våren 2019 öppnade Tillväxtverket för ansökningar som avsåg utveckling av grundläggande kommersiell service. Det definieras som livsmedelsförsäljning, drivmedels-försäljning, apoteks- och postombud samt betaltjänster. Oskarshamns kommun, Västerviks kommun och Region Kalmar län gick in med en gemensam ansökan. Den beviljades i oktober 2019. Kommunerna och Region Kalmar län avsätter 150 000 kr var, sammanlagt 450 000 kr i satsningen. Tillväxtverket medfinansierar med ca en miljon via europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan senast granskad den 9 augusti 2021
Innehållsansvarig: Malin Ohlsson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.