Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skärgårdsrådet

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Skärgårdsrådet är ett nätverk mellan kustkommunerna i Småland och Östergötland. Skärgårdsrådet möts 2 gånger per år. Under mötena diskuteras frågor som är viktiga för skärgården. Medlemmarna utbyter även erfarenheter och berättar vad som är på gång.

Frågor som ofta diskuteras är:

 • Tunga transporter.
 • Kollektivtrafik.
 • Tele och internet kommunikation.
 • Havs och kustmiljö.
 • Strandskydd.
 • Service.

Vilka är med?

Förutom företrädare för skärgårdsboende så är följande med i skärgårdsrådet.

 • Norrköping.
 • Söderköping.
 • Valdemarsvik.
 • Västervik.
 • Oskarshamn.
 • Mönsterås
 • Regionförbundet Östsam.
 • Regionförbundet Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Östergötland.
 • Länsstyrelsen i Kalmar län.

Från vår kommun så är Mellanskärgårdens Intresseförening och Smålandskustens skärgårdsförening med i Skärgårdsrådet.

För kommunen deltar vanligtvis landsbygdsutvecklaren och kommunalrådet.

Vad gör rådet?

Rådet arbetar för en levande och hållbar skärgård. Syftet är att skärgårdsbor ska kunna bo och verka i sin bygd. Vi önskar att kunna ge kommande generationer möjligheten att leva sina yrkesverksamma liv i skärgården.

Rådet pratar om utveckling. Främst det som rör möjligheterna till arbete och service för de boende i skärgården. Rådet tar också initiativ till åtgärder som ska förbättra för de som bor i skärgården och som ska värna om skärgården som natur- och kulturmiljö.

Skärgårdsrådet har funnits sedan början av 80-talet. Det var det första i sitt slag i Sverige. Till en början bestod rådet av de tre skärgårdskommunerna i Östergötland samt länsstyrelsen. Sedan några år tillbaka finns även boende och verksamma i skärgården med som ledamöter.

Vart annat år arrangerar rådet ett stormöte - Skärgårdstinget. 2011 genomfördes det i Söderköping, och 2013 i Västervik. Där diskuteras aktuella frågor, samt vad skärgårdsrådet ska arbeta med framöver. 2017 är det dags för Skärgårdsting i Västervik igen. 

Sidan senast granskad den 11 januari 2017
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun