Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nedstängning av kopparnät

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

I maj 2017 stängde Telia 32 telestationer i Västerviks kommun. Då slutade kopparnätet att fungera för runt 1 200 abonnenter, och alla som har telefon eller bredband den vägen behöver hitta andra lösningar. Invånare kontaktar kommunen med frågor om varför detta sker och hur alternativen fungerar. Av den anledningen har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna vi får. Du som berörd kund får ett brev hem från Telia med information. 

Den 31 mars 2021 stängdes telestationen på Hornsudde. Det berörde ca 65 kunder. 

Den 30 september 2021 stängdes fyra telestationer i Flatvarp, Vråka, Hallingeberg och Hjorted. Det berörde ca 195 kunder. 

31 mars 2022 stängs telestationer i Uknadalen, Björnsholm och Odensviholm. Det berör ca 105 kunder. 

31 maj 2022 stängs telestationer i Solstadström, Almvik och Blackstad. Det berör ca 140 kunder. 

30 november 2022 stängs telestationen i Totebo. Det berör 32 kunder. 

31 mars 2023 stängs telestationerna i Fårhult och Västrum. Det berör 62 kunder. 

När kommer kopparnätet att stängas helt? 

Kopparnätet stängs successivt runt om i Sverige i takt med att nätet blir allt äldre och allt fler kunder istället använder moderna tjänster via fiber- och mobilnät. Baserat på nuvarande marknadsutveckling är Telias bedömning att de sista kopparförbindelserna kommer att stängas av under 2026. Alla abonnenter som använder fast telefoni via kopaprnätet kommer att beröras av stängningen av telestationer. 

På Telias och Post- och telestyrelsens hemsidor kan du läsa mer om varför förändringen sker och vad som gäller framöver:

Telia Framtidens nät

Post- och telestyrelsen

Sidan senast granskad den 17 mars 2022
Innehållsansvarig: Malin Ohlsson

Vanliga frågor

 • Det är Telia som äger och driver telestationerna och som äger koppartrådarna. Det är upp till dem att fatta dessa beslut. 

 • Telia gör bedömningen att delar av det gamla kopparnätet inte längre lever upp till framtidens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster. 

  Det är svårt att hitta reservdelar till stationerna när de går sönder, och fallande träd kan slå ut telefonin under lång tid. Mobilnätet blir ständigt bättre och är lättare att utveckla. 

 • I Västerviks kommun avvecklas telestationer sedan 2017. Till dessa är några hundra abonnenter anslutna som använder telefon eller ADSL. 

  Kartan visar vilka områden som berördes i den stora stängningen år 2017: (klicka på bilden för större karta) 

   karta som visar vilka områden som berörs

  Följande stationer berörs: 

  • BLIDSTENA 
  • DALHEM  
  • FÄSTAD  
  • GRÖNHULTSBY  
  • GETTERUMSBY  
  • HJORTENBADEN 
  • HULTSERUM  
  • HUMMELSTAD  
  • HUNSALA  
  • KARLSHULT  
  • KRONOBORG 
  • KOLSEBRO 
  • KARRUM  
  • KÅRBY 
  • LOFTA 
  • MÖRTFORS  
  • MULESTAD
  • RUMMA
  • RÖSSLE
  • SKÄRBÄCKEN
  • SEGERSGÄRDE  
  • STÄMSHULT 
  • SMÅLANDS HASSELÖ  
  • SKEDSHULT  
  • TYLLINGE  
  • VINÖGÅRD  
  • YXERED
  • ÅLDERSBÄCK 
  • ÅLHULTSBY 
  • ÄLMARSRUM 
  • ÄSKEDAL 
  • ÖSTRA EKNÖ 

   

  Den 31 mars 2021 stängdes också telestationen på Hornsudde. Det berörde ca 65 kunder. 

  Den 30 september 2021 stängdes fyra telestationer i Flatvarp, Vråka, Hallingeberg och Hjorted. Det berörde ca 195 kunder. 

  Kommande stängningar 

  31 mars 2022 stängs telestationer i Uknadalen, Björnsholm och Odensviholm. Det berör ca 105 kunder. 

  31 maj 2022 stängs telestationer i Solstadström, Almvik och Blackstad. Det berör ca 140 kunder. 

  30 november 2022 stängs telestationen i Totebo. Det berör 32 kunder. 

  31 mars 2023 stängs telestationerna i Fårhult och Västrum. Det berör 62 kunder. 

   

   

 • Den 31 maj 2017 stängs 32 stationer och tjänsterna slutade fungera för ca 1200 kunder. 

  Den 31 mars 2021 stängdes också telestationen på Hornsudde. Det berörde ca 65 kunder. 

  Den 30 september 2021 stängdes fyra telestationer i Flatvarp, Vråka, Hallingeberg och Hjorted. Det berörde ca 195 kunder. 

  Kommande stängningar 

  31 mars 2022 stängs telestationer i Uknadalen, Björnsholm och Odensviholm. Det berör 105 kunder. 

  31 maj 2022 stängs telestationer i Solstadström, Almvik och Blackstad. Det berör 140 kunder. 

  30 november 2022 stängs telestationen i Totebo. Det berör 32 kunder. 

  31 mars 2023 stängs telestationerna i Fårhult och Västrum. Det berör 62 kunder. 

 • En av ersättningslösningarna är en så kallar "fast mobil". Det är som en vanlig telefon, men som är ansluten till mobilnätet. Telefonen har starkare antenner än vanliga mobiler, och ska därför fungera bättre. Räcker inte detta så kan man montera en förstärkningsantenn på utsidan av huset. Tänk på att alla mobilnät inte är lika bra på alla platser. Hör med grannar vilken operatör de har och hur de tycker att det fungerar. Kanske ska du byta. Du kan också bjuda hem vänner med olika abonnemang och se hur deras abonnemang fungerar hos dig. 

  En annan lösning är telefoni och bredband via NMT-nätet. Det går fortfarande att både ringa och surfa via "gamla" NMT-nätet. Detta nät har väldigt god yttäckning, och i vår kommun så är det bland annat Fårhultsmasten som sänder via NMT-nätet. Leverantören Net1 beskriver mer på sin hemsida.  

  Du kan även ha satellittelefon. Detta är visserligen ofta en kostsam lösning med höga samtalskostnader. Men om du känner ett behov av en telefon som alltid fungerar så kan detta vara ett alternativ. 

  På Telekomguidens hemsida (www.telekomguiden.se) kan du hitta länkar till olika leverantörer av telefoni och bredband. 

 • PTS skriver på sin hemsida att operatörerna ska "vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet." 

  Men från år 2020 ska alla operatörer säkerställa att det finns reservkraft till alla master. Står masterna i landsbygd ska reservkraften räcka i minst 4 timmar. Reservkraften är ofta batterier. För att få batterierna att räcka så har man rätt att stänga ner några frekvensband. Idag är det vanligt att 4G och ev 3G stängs av vid strömavbrott.

  Västerviks kommun har frågat Telia om reservkraften i masterna. Vi väntar på svar. 

 • I grund och botten finns det ingen skyldighet för vare sig en kommun eller Telia att leverera bredband överallt. 

  Men var och en av oss har rätt till telefoni på platsen där vi bor eller har vårt företag. Det ska vara en fungerande telefonitjänst vilket innebär att det ska gå att ringa och nå larmnumret 112. Vi har även på dessa platser rätt till internet på minst 1 megabit per sekund. 

  Lagen är teknikneutral. Det innebär att telefonitjänsten kan tillgodoses antingen genom ett fast eller ett trådlöst telenät.

  Om du efter förändringen inte kan få telefoni till din bostad via Telia eller något av de andra telebolagen så kan PTS (Post och telestyrelsen, en statlig myndighet) upphandla en operatör till dig. Att detta behövs är dock väldigt ovanligt och har hittills endast berört runt 10 fastigheter i landet. 

 • Västerviks kommun har påtalat för Telia de problem som vi ser med förändringen. Detta handlar delvis om brister i mobilnätet - både när det gäller täckning och kapacitet. Vi har även ställt frågan om hur mobilnätet klarar sig vid strömavbrott och hur de kommer informera de som berörs. 

  Kommunen har även gett kommunens bolag Västerviks Miljö och Energi AB (VMEAB) i uppdrag att se till att kommunens hushåll har tillgång till snabbt bredband. VMEAB arbetar för fult med att bygga ut bredband i hela kommunen. 

 • Via Telias hemsida om "framtidens nät" kan du få information och komma i kontakt med deras kundtjänst.

  www.telia.se/privat/om/framtidensnat

   

  Telekomguiden är en operatörsneutral kundtjänst som visar flera av de  alternativ som finns.

  Telefonnummer: 010 - 130 79 00

  www.telekomguiden.se/

   

  Du kan även ringa vår landsbygdsutvecklare:

  Telefonnummer: 0490-254170

   

  Har du frågor om fiberutbyggnaden i kommunen så ska du vända dig till Västervik Miljö och Energi AB. 

  Telefonnummer: 0490-25 70 50

  www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/

   

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB