Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Frågor och svar om förändringar i kopparnätet

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Sax som klipper av telefonsladd

Den 31 ma 2017j stängde Telia 32 telestationer i Västerviks kommun. Då slutar kopparnätet att fungera för runt 1 200 abonnenter, och alla som har telefon eller bredband den vägen behöver hitta andra lösningar. Många kontaktar kommunen med frågor om varför detta sker och hur alternativen fungerar. Av den anledningen har vi satt ihop svar på de vanligaste frågorna vi får.

I slutet av januari träffar kommunstyrelsen företrädare för Telia för att få mer information om förändringarna i kopparnätet.

Här försöker vi samla svar på vanliga frågor. 

På Telias och Post- och telestyrelsens hemsidor kan du läsa mer om varför förändringen sker och vad som gäller framöver:

Telia Framtidens nät

Post- och telestyrelsen

 • Vem har bestämt att stationerna ska stängas?

  Det är Telia som äger och driver telestationerna och som koppartrådarna. Det är upp till dem att fatta dessa beslut. 

 • Varför sker denna förändring?

  Telia gör bedömningen att delar av det gamla kopparnätet inte längre lever upp till framtidens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster. 

  Det är svårt att hitta reservdelar till stationerna när de går sönder, och fallande träd kan slå ut telefonin under lång tid. Mobilnätet blir ständigt bättre och är lättare att utveckla. 

 • Kommer jag att påverkas av förändringarna? Vilka områden berörs?

  I Västerviks kommun är det 32 stationer som kommer att avvecklas. Till dessa är idag runt 1200 abonnenter anslutna som använder telefon eller ADSL. 

  Kartan visar vilka områden som berörs: (klicka på bilden för större karta) 

   karta som visar vilka områden som berörs

  Följande stationer berörs: 

  • BLIDSTENA 
  • DALHEM  
  • FÄSTAD  
  • GRÖNHULTSBY  
  • GETTERUMSBY  
  • HJORTENBADEN 
  • HULTSERUM  
  • HUMMELSTAD  
  • HUNSALA  
  • KARLSHULT  
  • KRONOBORG 
  • KOLSEBRO 
  • KARRUM  
  • KÅRBY 
  • LOFTA 
  • MÖRTFORS  
  • MULESTAD
  • RUMMA
  • RÖSSLE
  • SKÄRBÄCKEN
  • SEGERSGÄRDE  
  • STÄMSHULT 
  • SMÅLANDS HASSELÖ  
  • SKEDSHULT  
  • TYLLINGE  
  • VINÖGÅRD  
  • YXERED
  • ÅLDERSBÄCK 
  • ÅLHULTSBY 
  • ÄLMARSRUM 
  • ÄSKEDAL 
  • ÖSTRA EKNÖ 

   

   

   

 • När slutar kopparnätet fungera kring de 32 stationerna?

  Den 31 maj 2017 stängs de 32 stationerna och tjänsterna slutar fungera. 

 • Vi har väldigt dålig mobiltäckning där jag bor. Kommer jag kunna ringa framöver? Finns det andra lösningar?

  En av ersättningslösningarna är en så kallar "fast mobil". Det är som en vanlig telefon, men som är ansluten till mobilnätet. Telefonen har starkare antenner än vanliga mobiler, och ska därför fungera bättre. Räcker inte detta så kan man montera en förstärkningsantenn på utsidan av huset. Tänk på att alla mobilnät inte är lika bra på alla platser. Hör med grannar vilken operatör de har och hur de tycker att det fungerar. Kanske ska du byta. 

  En annan lösning är telefoni och bredband via NMT-nätet. Det går fortfarande att både ringa och surfa via "gamla" NMT-nätet. Detta nät har väldigt god yttäckning, och i vår kommun så är det bland annat Fårhultsmasten som sänder via NMT-nätet. Leverantören Net1 beskriver mer på sin hemsida.  

  Sedan kan man även ha satellittelefon. Detta är visserligen ofta en kostsam lösning med höga samtalskostnader. Men om du känner ett behov av en telefon som alltid fungerar så kan detta vara ett alternativ. 

  På Telekomguidens hemsida  (www.telekomguiden.se) kan du hitta länkar till olika leverantörer av telefoni och bredband. 

 • Hur fungerar mobilnätet vid strömavbrott?

  PTS skriver på sin hemsida att operatörerna ska "vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet." 

  Men från 2020 ska alla operatörer säkerställa att det finns reservkraft till alla master. Står masterna i landsbygd ska reservkraften räcka i minst 4 timmar. Reservkraften är ofta batterier. För att få batterierna att räcka så har man rätt att stänga ner några frekvensband. Idag är det vanligt att 4G och ev 3G stängs av vid strömavbrott.

  Västerviks kommun har frågat Telia om reservkraften i masterna. Vi väntar på svar.

 • Har inte alla i Sverige rätt till ett snabbt bredband och en stabil telefon? Vad säger lagen?

  I grund och botten finns det ingen skyldighet för vare sig en kommun eller Telia att leverera bredband överallt. 

  Men var och en av oss har rätt till telefoni på platsen där vi bor eller till vårt företag. Det ska vara en fungerande telefonitjänst vilket innebär att det ska gå att ringa och nå larmnumret 112.  Vi har även på dessa platser rätt till internet på minst 1 megabit per sekund.

  Lagen är teknikneutral. Det innebär att telefonitjänsten kan tillgodoses antingen genom ett fast eller ett trådlöst telenät.

  Om du efter förändringen inte kan få telefoni till din bostad via Telia eller något av de andra telebolagen så kan PTS (Post och Telestyrelsen) upphandla en operatör till dig. Att detta behövs är dock väldigt ovanligt och har hittills endast berört runt 10 fastigheter i landet. 

 • Vet ni redan nu om ytterligare stationer vid en tidpunkt något längre fram?

  Ingenting vi har hört tyder på det. En del av de stationer som blivit kvar är nyligen uppgraderade från ADSL till VDSL, och Telia bör därför ha en långsiktig plan att bevara dessa. 

  Vi tror att nästa avveckling kommer efter att fibernätet byggts ut. I och 
  med att abonnenterna väljer fiber så blir de färre på kopparnätet, och lönsamheten minskar. Det är även många kommuner som Telia inte gjort denna förändring i, och som därmed står på tur. Vi tror att de kommer beta av dessa  innan de återkommer till oss.

 • Vad gör Västerviks kommun?

  Västerviks kommun har påtalat för Telia de problem som vi ser med förändringen. Detta handlar delvis om brister i mobilnätet - både när det gäller täckning och kapacitet. Vi har även ställt frågan om hur mobilnätet klarar sig vid strömavbrott och hur de kommer informera de som berörs. 

  Kommunen har även gett kommunens bolag Västerviks Miljö och Energi AB (VMEAB) i uppdrag att se till att 100% av kommunens hushåll har bredband till 2020. VMEAB arbetar för fult med att bygga ut bredband i hela kommunen. 

 • Jag vill ha mer information. Vem kan jag ringa och fråga?

  Via Telias hemsida om "framtidens nät" kan du komma i kontakt med deras kundtjänst.

  www.telia.se/privat/om/framtidensnat

   

  Telekomguiden är en operatörsneutral kundtjänst som visar flera av de  alternativ som finns.

  Telefonnummer: 010 - 130 79 00

  www.telekomguiden.se/

   

  Du kan även ringa vår landsbygdsutvecklare:

  Telefonnummer: 0490-254170

   

  Har du frågor om fiberutbyggnaden i kommunen så ska du vända dig till Västervik Miljö och Energi AB. 

  Telefonnummer: 0490-25 70 50

  www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/

   

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB