Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Permobil kör på en trottoar

Trafik och infrastruktur

Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse. Du kan också ta del av kommunens planarbete som översiktsplanering och detaljplanering.

Asfalteringsarbeten i centrala Västervik under tiden 22 maj till 16 juni

Asfalteringsarbeten i centrala Västervik under tiden 22 maj till 16 juni

2023-05-12

Västerviks kommuns underleverantör kommer att arbeta med asfaltering av gator mellan vecka 21 och 24 (22 maj till 16 juni) på Folkparksvägen, Allén och Norra Strandvägen i centrala Västervik.  Tyvärr ...

Sidan senast granskad den 21 oktober 2022
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning