Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Uppdatering information beslut näringslivsåtgärder

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-04-16

Västerviks kommuns krisledningsnämnd fattade 24 mars flera beslut som siktade på att stötta det lokala näringslivet i kommunen på olika sätt under den pågående coronakrisen. Här kommer lite uppdaterad information om hur de olika besluten fungerar i praktiken.

Uppskov av fakturor från Västerviks kommun

När det gäller beslutet som innebär att Västerviks kommun ger uppskov för betalning av markupplåtelser, tillstånds- och tillsynsavgifter för perioden 1 mars till 1 september, så innebär det att alla fakturor ändras till betaldatum 30 september utan att företaget och föreningen behöver göra något ytterligare. Beloppet företaget får uppskov för är räntefritt. Om företaget behöver ytterligare uppskov eller dela upp anståndsbeloppet för att inte allt skall komma vid ett betalningstillfälle i september ska man höra av sig till kommunens samarbetspartner Intrum för att upprätta en avbetalningsplan. För mer information kontakta: kommun.kassan@vastervik.se.

För närvarande bereds ett förslag för att mildra effekten av att anståndet genererar flera upplupna faktura när uppskovet upphör. Om och i så fall när ett sådant beslut fattas kommer denna information att uppdateras.

Uppskov av fakturor från Västervik Miljö & Energi

För mer information om hur Västervik Miljö & Energi hanterar uppskov av sina avgifter besök Västervik Miljö & Energi AB via följande länk:

Anstånd för näringsidkare/företag med anledning av covid-19-situationen

Uteserveringar

För verksamheter som önskar öppna sina uteserveringar tidigare görs som normalt en ansökan om tillstånd för uteservering hos polismyndigheten. Ni tar också kontakt med Monica Johansson på Västervik Miljö & Energi för att få markupplåtelse.

För markupplåtelser möjliggör kommunen redan nu för att det ska gå och nyttja de upplåtelser som normalt bara kan nyttjas under sommarsäsongen, bland annat ytan för uteserveringarna. Kommunen försöker därför anpassa exempelvis gatuarbeten och genomföra sandupptagning på de platser där uteserveringar normalt står så snabbt som möjligt.

För markupplåtelserna gäller förlängd betalningstid enligt beslutet om uppskov av fakturor från Västerviks kommun.

Miljö- och Byggnadskontorets arbete

Miljö- och Byggnadskontoret har full förståelse för att den nuvarande situationen med covid-19 pandemin påverkar företagen i Västerviks kommun. Vi har därför anpassat vår verksamhet så att vi kan stödja företagen på bästa sätt vad gäller lov och tillsynsärenden. Det innebär att:

  • När det gäller tekniska samråd och andra typer av byggrelaterade möten så ska de fortgå precis som vanligt för att inte försena projekt. Vi tar nu en större andel av mötena utomhus eller via länk.
  • Att vi på förfrågan om att skjuta på obligatoriska ventilationskontroller, kommer att vara tillmötesgående.
  • När det gäller tillsynsärenden (miljö, livsmedel, alkohol, tobak, hälsoskydd), så görs just nu inga besök oanmälda och vi är lyhörda för vad verksamheterna behöver och inte behöver.
  • Det har kommit ett par föreskrifter från folkhälsomyndigheten om smittspridning som riktar sig till specifika branscher tex restaurang och vi har satsat på att ta fram rådgivande material där man som företagare på ett snabbt och enkelt sätt kan få en överblick på vad som behöver göras och konkreta råd för att uppnå syftena.
  • Vi har tryckt upp affischer och tydliga informationsblad som vi delat ut till butiker så att kunder blir uppmärksammade på att hålla avstånd m.m. Samtidigt har vi kunnat föra dialog och klargöra ansvar med ansvariga för butikerna.
  • Om det blir aktuellt kommer vi fungera som smittskyddsläkarens förlängda arm t.ex. vid klagomål om trängsel eller liknande. Vi vill dock hellre hjälpa er att förekomma problem än att agera i efterhand. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera åtgärder mot trängsel eller annat utifrån smittskydds-föreskrifter och allmänna råd.
  • Miljö- och byggnadskontoret sätter från och med mars per automatik sista betalningsdatum till 30 september för företag på alla fakturor från oss oavsett vad det handlar om exempelvis bygglov, registrering av livsmedelsverksamhet och serveringstillstånd.

Vi tar gärna emot förslag på hur vi kan underlätta och ge råd till företagarna under den här svåra perioden. Hör av er!

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.