Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Statligt stödpaket till föreningslivet

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-04-30

Nu kan kultur- och idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. 

Stöd till kultursektorn

Nationellt stödpaket till kulturen – öppet att söka nu

Det är nu klart hur det nationella stödpaketet till kulturområdet ska fördelas. Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond ansvarar för att fördela 500 miljoner till kulturaktörer som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset.
Besök respektive organisations webbplats för information.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Ansökan öppnar 28 april. Länk till Konstnärsnämndens hemsida

Sveriges författarfond

Sveriges författarfond fördelar 10 miljoner kronor via ett sökbart krisstipendie för intäktsbortfall med sista ansökningsdag 8 maj. Stipendierna kan sökas av samtliga kategorier av litterärt yrkesverksamma: Författare, dramatiker/manusförfattare, tecknare, fotografer, kulturjournalister samt översättare. Länk till Sveriges författarfonds hemsida

Filminstitutet

Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor i första hand till att stötta visningsarrangörer. Filminstitutet har med anledning av detta utformat en ny stödform riktad till anordnare av filmföreställningar på biograf (till exempel biografägare och filmfestivaler) samt en särskild utlysning inom befintligt stöd till distributörer. Ansökningsperiod: 27 april-5 maj. Länk till Filminstitutets hemsida

Kulturrådet

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor för inställda och uppskjutna kulturevenemang. Även konstnärligt verksamma aktörer som skulle ha arbetat med kulturevenemanget kan söka stöd. Endast juridiska personer och företagare som bedriver professionell kulturverksamhet får del av stödet. Ansökningsomgången öppnar 28 april. Beslut beräknas kunna tas i mitten av juni. För att informera om stödet arrangerar Kulturrådet tre webbinarier. Länk till Kulturrådets hemsida

Regionala stödpaket till följd av coronapandemin.

Omställning av kulturverksamhet.

Länk för mer information hos Region Kalmar

Kommunens kontaktperson för kultur

Mårten Öhrling
0490-25 40 49
marten.ohrling@vastervik.se

Stöd till idrottsrörelsen

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan under perioden 1–15 maj ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Kommunens kontaktperson för idrott och fritid

Anders Östlund
0490-25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.