Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunen förbereder skolbarnomsorg och barnomsorg inför eventuella skolstängningar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-03-27

I dagsläget är det inte aktuellt med skolstängningar men kommunen förbereder sig ändå ifall besked skulle komma fort. Ett stort arbete väntar nu med att inventera vilka som ska ha rätt till skolbarnomsorg och barnomsorg om en stängning skulle bli aktuell på grund av smittspridningen av coronaviruset. Det föreslagna systemet bygger på ömsesidig tillit och på att alla hjälper till.

- Vi har sett tidigare att beslut kan fattas snabbt med mycket kort verkställighetstid, säger Magnus Bengtsson, Barn- och utbildningschef. Kan vi förbereda oss redan nu så blir hanteringen mycket enklare längre fram.

Under nästa vecka kommer vårdnadshavare informeras om vilka möjligheter som ges och hur man ska anmäla behov. En svår fråga är att värdera vilka verksamheter som anses samhällsviktiga i en kris.

- Vad som räknas som samhällsviktig verksamhet finns beskrivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men varje arbetsgivare behöver även göra en egen bedömning av vilken personal som är oumbärlig, säger Magnus Bengtsson. Alla på en arbetsplats kanske inte är lika avgörande för att hålla verksamheten igång under krisen.

Arbetsgivaren bestämmer vem som behöver arbeta

På de arbetsplatser som bedöms samhällsviktiga behöver arbetsgivaren tala om vilka individer som ska ha rätt till kommunal omsorg. Dessa personer anmäler sedan detta till kommunen.

- Vi kommer att ta fram ett digitalt formulär via en e-tjänst där vårdnadshavare fyller i sina behov, säger Magnus Bengtsson. För de som inte har digitala möjligheter kommer vi att lämna ut en blankett att fylla i.

- Jag vill också passa på att säga till de arbetsgivare som redan nu hör av sig att vi inte själva gör någon värdering utan lutar oss åt de riktlinjer som MSB presenterat. Systemet bygger på ömsesidig tillit och att alla hjälper till i denna mycket svåra situation, avslutar Magnus Bengtsson

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.