Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Över 200 kommunanställda utbildade i att rädda liv genom att ställa den svåra frågan

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-09-09

Forskningen kring suicid är tydlig - självmord går att förebygga. Genom ett utbildningspaket i första hjälpen till psykisk hälsa har över 200 av kommunens medarbetare lärt sig att uppmärksamma och agera vid signaler på psykisk ohälsa.

Vad gör man när det sitter en person på en bänk och gråter? Ska man bara gå förbi?

Det viktigaste är att våga ställa frågan "hur mår du?" och sedan kunna hantera svaret och hjälpa den som mår dåligt vidare till hjälp, säger Magnus Johansson, omsorgspersonal på särskilda boendet Birka med stöd för personer med psykiska funktionshinder.

Magnus

Sedan 2018 är han en av kommunens instruktörer i MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa, tillsammans med Jenny Moell, Ronny Lundqvist och Helen Molin. MHFA står för Mental Health First Aid Training, på svenska Första hjälpen till psykisk hälsa. Det är ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd. Målet är att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och självmord.

Utbildningen liknar den vanliga första hjälpen om någon gör sig fysiskt illa. Du gör det viktigaste först och ser till att personen mår bra. Första hjälparens uppgift är sedan att leda personen vidare, så att den kan få rätt hjälp. Du lär dig se och känna igen tecken när mer hjälp behövs, säger Helen.

Helen pratar med Magnus

Syftet med utbildningen är att:

  • Rädda liv
  • Att förebygga onödigt psykisk lidande
  • Att påskynda psykisk hälsa
  • Att stödja, trösta och hjälpa en person som visar tecken på psykisk ohälsa
  • Att öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa samt minska risken för myter och missförstånd runt psykiska sjukdomar.

Sedan starten 2018 har personer främst inom socialförvaltningen på Västerviks kommun utbildats i MHFA. Planen framåt är att alla medarbetare inom kommunen ska få möjlighet att utbildas och bli första hjälpare.

Kursdeltagarna lär sig att upptäcka tidiga tecken på psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa i sin närhet och det kan vara både på arbetet och i privatlivet, säger Jenny. 

Ronny och Jennie

Kalmar län har sedan 2016 en målsättning att halvera antalet självmord i Kalmar län, i samtliga åldersgrupper, till år 2025. Satsning på MHFA är en del av det regionala handlingsprogrammet för suicidprevention i Kalmar län 2020-2022. 

Vi jobbar för att öka kunskapen om och minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och suicid. Det är tyvärr väldigt vanligt att må psykiskt dåligt. Men spannet mellan att må bra, börja må sämre och till slut hamna i en psykisk sjukdom är brett. Som första hjälpare kan man gå in i ett tidigt skede och bryta cirkeln så att fler får hjälp innan de drabbas av en psykisk sjukdom, säger Ronny. 

Magnus, Jenny, Ronny och Helens tips till dig som möter någon som mår dåligt

  • Våga fråga!
  • Var beredd att lyssna på svaret utan att avbryta.
  • Visa att du finns där och bryr dig. Du behöver inte ha en färdig idé om vad personen behöver eller ska göra.
  • Var inte rädd för att göra fel. Oavsett psykisk ohälsa eller inte, så är det avgörande för att främja hälsa och rädda liv att vi som medmänniskor uppmärksammar, stödjer samt motiverar och lotsar till hjälp respektive vård utefter behov när någon av oss är i nöd.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.