Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nya regler för bekräftelse av föräldraskap

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-01-10

Från och med årsskiftet kan du bekräfta ditt föräldraskap och även anmäla gemensam vårdnad digitalt hos Skatteverket.

Reglerna kring föräldraskap och vårdnad skiljer sig åt beroende på om de nyblivna föräldrarna är gifta eller inte. Om du är gift med någon som fött barn så antas du vara förälder till barnet och ni får också automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Men när någon föder ett barn utan att vara gift är det bara den födande föräldern som automatiskt ses som förälder och som får ensam vårdnad om barnet.

Så om du fått ett barn utan att vara gift med föräldern som fött barnet så måste ditt föräldraskap fastställas. Fastställelse av föräldraskapet sker antingen genom att du frivilligt bekräftar föräldraskapet eller genom att en domstol slår fast vem som är förälder.

Tidigare har en bekräftelse av föräldraskap krävt ett besök hos socialförvaltningens familjerättsenhet. Men nu kan du alltså välja att bekräfta föräldraskapet digitalt via Skatteverkets hemsida. I samma digitala tjänst kan ni också anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna din föräldraskapsbekräftelse i tjänsten.

När det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Socialnämnden får även information från Skatteverket om ni inte gjort en föräldraskapsbekräftelse inom 14 dagar.

Du hittar mer information om de nya reglerna på vår hemsida  och hos myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd.


Här är en länk till Skatteverkets e-tjänst för föräldraskapsbekräftelse

 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.