Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Missbruk och våld

Missbruk och våld, kontaktsida

Missbruk

Individ- och Familjeomsorgen
Vuxenenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Södra Varvsgatan 19, Västervik

Fax

0490-25 52 33

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Telefon

Samordnare
0490-25 52 25

Enhetschef

Christian Persson
0490-25 52 72
christian.persson@vastervik.se

Våld

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 27

Enhetschefer

Linda Andersson
0490-25 51 27
linda.andersson@vastervik.se

Hanna Torstensson
0490-25 51 26
hanna.torstensson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Hopknycklad ölburk

Behöver du stöd och hjälp i frågor om missbruk eller våld? Här har vi samlat information om vart du kan vända dig. 

Missbruk kan handla om exempelvis alkohol, droger eller spel. Våld kan förekomma i både nära relationer och i övriga kontakter med andra människor.

Sidan senast granskad den 17 juni 2019
Innehållsansvarig: Linda Andersson

Missbruk och våld, kontaktsida

Missbruk

Individ- och Familjeomsorgen
Vuxenenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Södra Varvsgatan 19, Västervik

Fax

0490-25 52 33

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Telefon

Samordnare
0490-25 52 25

Enhetschef

Christian Persson
0490-25 52 72
christian.persson@vastervik.se

Våld

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 27

Enhetschefer

Linda Andersson
0490-25 51 27
linda.andersson@vastervik.se

Hanna Torstensson
0490-25 51 26
hanna.torstensson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun