Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Etablering i samhället

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30 samt på drop in tisdagar klockan 13:00-14:30

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

En glad kvinna utomhusDu som har kommit som asylsökande och fått uppehållstillstånd i Sverige erbjuds hjälp med etablering i samhället och i arbetslivet. Det gäller dig som är mellan 20 och 64 år om du inte går på gymnasium. Du som fått uppehållstillstånd som anhörig till någon som fått asyl kan också få hjälp med etablering genom den så kallade etableringsreformen. Du som har fått uppehållstillstånd som anhörig till någon som fått asyl kan också få hjälp på detta sätt.

Vad är etableringen?

När du har fått beslut om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och bor i en kommun så ska du besöka Arbetsförmedlingen. Handläggaren intervjuar dig om din tidigare utbildning från hemlandet och vad du har arbetat med. Ni gör en planering tillsammans för att du så snabbt som möjligt ska kunna försörja dig själv. Det kallas handlingsplan.

För att du ska få en bra start i Sverige får du sedan stöd av Arbetsförmedlingen och din kommun under hela etableringstiden.

Vilka aktiviteter ingår i etableringen?

Arbetsförmedlingen och kommunen hjälper dig att följa din handlingsplan. Du kan få praktik för att träna språket och se hur arbetsmarknaden fungerar. Arbetsförmedlingen kan också ge dig utbildningar och annat stöd för att du ska få arbete. 

Genom kommunen får du läsa svenska för invandrare, SFI, och annan vuxenutbildning. Du får också en kurs om det svenska samhället, samhällsorientering. I Västerviks kommun är det integrationsgruppen som har ansvar för kommunens del av dina etableringsinsatser. Du kan läsa mer under rubriken "så arbetar vi med integration" i menyn.

Hur lång tid är etableringstiden?

Etableringstiden är 24 månader. Om du inte behöver så lång tid för skaffa dig ett arbete kan etableringstiden bli kortare. Du kan göra ett uppehåll om du blir sjuk eller behöver vara föräldraledig. 

Arbetsförmedlingen beslutar om din etableringen och gör  en handlingsplan tillsammans med dig. Om du deltar i aktiviteterna i handlingsplanen kan du få etableringsersättning. Vill du veta mer om etableringsersättning kan du kontakta Arbetsförmedlingen.

Sidan senast granskad den 5 juli 2019
Innehållsansvarig: Kirsi Sedell Masters

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30 samt på drop in tisdagar klockan 13:00-14:30

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.