Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Integrationsfonden

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30 samt på drop in tisdagar klockan 13:00-14:30

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ungdomar som badar och leker

Integrationsfonden är en viktig del för att främja integration i kommunen. Genom den kan vi ge stöd till projekt och aktiviteter som leder till att du som är född i ett annat land kommer in i vårt samhälls- och arbetsliv. Under 2021 kommer medel ur integrationsfonden enbart beviljas prioriterat område Språkkunskap.

Språkkunskap

Språket påverkar individens möjlighet till arbete och delaktighet i samhället. Projekt och aktiviteter ska utveckla och öka kunskaperna i svenska språket för personer med annat modersmål än svenska.

Målgrupper

Målgrupper är alla utrikes födda personer som vistas och bor i Västerviks kommun, nyanlända men även asylsökande.

Vid bedömning av inkomna ansökningar prövas även om verksamheten eller projektet:

  • Bidrar till samarbete, möte och kontakt mellan människor.
  • Engagerar fler utrikes födda medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhället.
  • Tar fasta på resurser och möjligheter och tar avstånd från diskriminering och rasism.
  • Verksamheten eller projektet ska bedrivas för boende i Västerviks kommun.
  • Aktivt söker medfinansiering från andra aktörer.

Vem kan söka?

Det är bara så kallade juridiska personer som kan söka pengar ur integrationsfonden. Det kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Offentligt finansierade förvaltningar och kommunala bolag/ institutioner kan också beviljas bidrag för projekt. Du hittar ansökningsblankett under E-tjänster och blanketter. 

Implementeringsstöd

För ideella organisationer och ideella föreningar, som har behov av extra resurser i en övergång in i ordinarie verksamhet efter avslutat projekt finns ett särskilt implementeringsstöd att söka ur Integrationsfonden. Förutsättningar:

  • Implementeringsstöd kan uppgå till max 20% av beviljat belopp i ursprungsansökan.
  • Implementeringsstöd kan endast beviljas om den ekonomiska och kvalitativa redovisningen är inlämnad och slutgodkänd för genomfört projekt.
  • Implementeringsstöd kan endast beviljas till genomförda projekt och utifrån de förutsättningar och målsättningar som projektet beviljades medel i ursprungsansökan.
  • Implementeringsstöd beviljas inte till enskild firma eller bolag, myndigheter, bildningsförbund eller kommunala bolag/ institutioner.
Sidan senast granskad den 4 februari 2021
Innehållsansvarig: Elisabeth Johansson

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30 samt på drop in tisdagar klockan 13:00-14:30

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.