Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så arbetar vi med flyktingmottagande och integration

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30.

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Två kvinnor som ler mot varandraService och Integrationsverksamheten arbetar med flyktingmottagande och integration i vår kommun. Flyktingmottagningen kan hjälpa dig som blivit kommunplacerad här. Du blir kommunplacerad av Migrationsverket när du sökt asyl och fått uppehållstillstånd. Service och Integrationsverksamheten arbetar också med ett övergripande integrationsarbete. Genom samverkan ska vi tillsammans se till att Västervik blir en kommun där du som är född i ett annat land får samma möjligheter som du som bott här sedan länge. Vi hoppas att du väljer att bosätta dig och stanna kvar i vår kommun.

Service och Integrationsverksamheten

Västerviks kommun ansvarar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att du som är nyanländ ska få stöd att etablera dig och få tillgång till svenskt samhälls- och arbetsliv. 

Service och Integrationsverksamheten jobbar med:

  • Mottagande och etablering av asylsökande som beviljats uppehållstillstånd, nyanlända, anknytningar till dessa och kvotflyktingar.
  • Strategiarbete för integrationsfrågor.
  • Olika projekt och utvecklingsarbete för nyanlända och utrikes födda kommuninvånare. 

Flyktingmottagande

Västerviks kommun har arbetat med flyktingmottagande sedan 1985. Vi kan hjälpa dig som är nyanländ med bland annat:

  • Ge råd och stöd om praktiska frågor när du flyttar in i din bostad.
  • Anmäla dig till undervisning i svenska för invandrare.
  • Ge dig samhällsorientering.
  • Se till så att dina barn blir anmälda till skola, förskola och barnomsorg.
  • Hjälpa dig om du behöver socialt stöd.
  • Se till att du får samma stöd och service som alla har rätt att få av kommunen.

Integration

Integration är en ömsesidig process som är beroende av alla som lever i vårt samhälle. Vi vill att du som är ny i Sverige och vår kommun ska känna dig välkommen och delaktig i samhället. Du ska få samma möjligheter att lyckas som den som bott här sedan länge. Vi hoppas att du snabbt kommer in i samhället och väljer att stanna kvar i vår kommun. 

Integrationsstrategi 2018-2022

Västerviks kommuns integrationsstrategi berättar hur vi tillsammans ska arbeta för att främja integration i vår kommun. Det handlar om insatser utöver det som är lagstadgat som till exempel svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. 

Just nu arbetar vi med en revidering av vår integrationsstrategi. Arbetet görs på uppdrag av demokratiberedningen. Den ska gälla från år 2018 till 2022. Arbetet förankras genom dialoger med utrikesfödda personer, tjänstepersoner inom kommunen, representanter från civilsamhället, ungdomar i kommunen samt näringslivet. Du kan läsa mer om integrationsstrategin i menyn. 

Integrationsfonden

Genom integrationsfonden kan vi ge stöd till projekt och aktiviteter som leder till att du som är född i ett annat land kommer in i vårt samhälls- och arbetsliv. Du kan läsa mer om integrationsfonden i menyn. 

Sidan senast granskad den 2 juni 2021
Innehållsansvarig: Kirsi Sedell Masters

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30.

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.