Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

NYkompetens för dig som är ny i Sverige

NYkompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Campus Västervik
Östersjövägen 8
593 32 Västervik

Arbetslivskoordinator NYkompetens

Lotta Bäckström Svensson
0490-25 54 18
nykompetens@vastervik.se

Christian Svensson
0490-25 54 11
nykompetens@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Medarbetare på café

Är du ny i Sverige och har en akademisk utbildning eller lång erfarenhet av ett yrke? NYkompetens är ett program som ger dig en bättre möjlighet att få jobb i Västervik. Du får en förberedande arbetslivsorientering. Där du får lära dig hur det fungerar på den svenska arbetsmarknaden. Vi går igenom regler, värderingar och sociala koder på en svensk arbetsplats. Du får möjlighet att träffa en mentor, göra studiebesök och att komma ut på praktik. Programmet pågår i tre månader samtidigt som du läser SFI. Det är obligatoriskt närvaro enligt beslut i etableringsplanen.

Välkommen på informationsmöte!

Onsdag 24 och fredag 26 januari klockan 10:00 på Campus, Östersjövägen Västervik. Välkommen! 

Vem får delta?

  • Du ska vara utrikes född, inskriven på Arbetsförmedlingen och folkbokförd i Västerviks kommun.
  • Du ska ha en tydlig yrkeserfarenhet, akademisk utbildning eller kompetens och utbildning som företagen i Västerviks kommun behöver.
  • Grundläggande kunskap i svenska språket.
  • Du ansöker till NYkompetens här eller via din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Programmets innehåll

Arbetslivsorientering

Du får en förberedande kurs där fokus ligger på värderingar, normer och sociala koder i svenskt arbetsliv. Du får lära dig hur det fungerar på svenska arbetsplatser. Du får veta hur det är att vara praktikant eller anställd i Sverige.

Mentor

Du får kontakt med en person som arbetar inom samma yrke eller bransch som du kommer ifrån. Den personen kallas mentor. Du får en tidig och värdefull inblick i ert gemensamma yrkesområde. Du får också närkontakt med arbetslivet. Din mentor ger dig en inblick i yrkeskultur och yrkesidentitet. Du kan få ett första nätverk av kontakter och en bild av hur ditt yrke fungerar i Sverige.

Praktik

Praktik ger möjlighet att testa ett yrke, under ett par månader upp till ett halvår. Du får känna på, testa av och förbereda dig lite mer på djupet inom ditt yrkesområde. Du får en referens och kontakter inom din bransch.

Studiebesök

Du får möjligheten till studiebesök hos företag. På besöket får du veta lite mer om vad just det företaget har för olika jobb och vad som krävs för att arbeta där.

Gör din intresseanmälan här:

Sidan senast granskad den 15 augusti 2017
Innehållsansvarig: Lotta Bäckström Svensson

NYkompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Campus Västervik
Östersjövägen 8
593 32 Västervik

Arbetslivskoordinator NYkompetens

Lotta Bäckström Svensson
0490-25 54 18
nykompetens@vastervik.se

Christian Svensson
0490-25 54 11
nykompetens@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun