Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

NYkompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Campus Västervik
Östersjövägen 8
593 32 Västervik

Arbetslivskoordinator NYkompetens

Lotta Bäckström Svensson
0490-25 54 18
nykompetens@vastervik.se

Christian Svensson
0490-25 54 11
nykompetens@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

nykompetens logo

Är du ny i Sverige och har en akademisk utbildning eller en tydlig yrkeskompetens? Är du företagare i kommunen och söker ny kompetens? NYkompetens är ett arbetslivsinriktat integrationsprojekt på tre år. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen i både näringsliv och i offentlig sektor. Detta ska vi göra genom att matcha utrikes födda som har en tydlig yrkeskompetens eller akademisk utbildning.

Genom projektet ger vi företag chans att möta utrikes födda som redan är kunniga i sitt yrke. Vi ger också den som är utrikes född en snabbare väg in i arbetslivet.

Genom praktik, mentorer och studiebesök öppnar vi nya vägar in på den lokala arbetsmarknaden. På så sätt underlättar vi också de första arbetslivskontakterna. Samtidigt som företag får sina kompetensbehov tillgodosedda. Alla vinner på det!

NYkompetens är ett samarbete mellan Sparbanksstiftelsen Tjustbygdens och Västerviks kommun.

  logo Tjustbygdens Sparbank 

Sidan senast granskad den 15 augusti 2017
Innehållsansvarig: Lotta Bäckström Svensson

NYkompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Campus Västervik
Östersjövägen 8
593 32 Västervik

Arbetslivskoordinator NYkompetens

Lotta Bäckström Svensson
0490-25 54 18
nykompetens@vastervik.se

Christian Svensson
0490-25 54 11
nykompetens@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun