Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd
593 80 Västervik

Besöksadress

Nygatan 12, Västervik

Kontakt

Ta kontakt med din socialsekreterare i första hand.
Andra frågor gällande ekonomiskt bistånd ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Behöver du ansöka om försörjningsstöd?

Ta kontakt med mottagning försörjningsstöd
måndag-fredag klockan 8.30-9.30 samt torsdag klockan 13.30-14.30
0490-25 50 01

Verksamhetschef

Madeleine Rosenmüller
Tfn: 0490-25 40 85
madeleine.rosenmuller@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Börs med hundralapp i

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare socialbidrag.

Försörjningsstöd är tänkt som ett tillfällig ekonomiskt stöd från kommunen tills dess du kan försörja dig själv. Vilket stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Bidragets storlek bestäms av hela hushållets tillgångar och inkomster.

Läs allmän information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd på socialstyrelsens webbplats.

Provräkna om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd på socialstyrelsen webbplats.

Innan du ansöker

En grundförutsättning för att kunna få försörjningsstöd är att du ska ha fyllt 18 år och att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till som till exempel bostadsbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och A-kassa.

Har du pengar på banken eller aktier behöver du först använda de pengarna för att försörja dig. Detsamma gäller om du har tillgångar som till exempel bil, båt eller sommarstuga.

Detta gäller om du är arbetslös

Om du är arbetslös ska du

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande
  • följa den planering du har med Arbetsförmedlingen
  • ha en regelbunden kontakt med din handläggare

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, behöver ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Krav på aktivering

I vissa fall får försörjningsstödsverksamheten ställa krav på att du ska delta i arbetsmarknadsinsatser eller praktik. Det gäller för

  • personer under 25 år
  • personer över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens
  • studerande som följer en utbildning och under studieuppehåll behöver ekonomiskt stöd.

Om du tackar nej till att delta kan du gå miste om ditt försörjningsstöd eller få ett längre belopp.

Sök försörjningsstöd

Om det är första gången eller om det är mer än tre månader sedan du senast sökte om försörjningsstöd ska du kontakta Mottagningen och berätta att du vill ansöka om försörjningsstöd.

Telefonnummer: 0490-25 50 01
måndag-fredag klockan 8.30-9.30 samt torsdag klockan 13.30-14.30.

Om du redan har en kontakt med en socialsekreterare kan du använda e-tjänsten. En ny ansökan behöver lämnas in varje månad.

När du ansöker om försörjningsstöd behöver du lämna uppgifter om till exempel hushållets ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter.

Om du är sambo eller gift är ni försörjningsskyldiga för varandra och båda räknas med i bedömningen.

Efter att du sökt försörjningsstöd

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd kommer du få ett möte med en handläggare efter att ansökan inkommit och är komplett. Vid första mötet går ni tillsammans igenom ansökan och gör en planering mot självförsörjning. Om ni är två som söker behöver båda komma.

Om du har ansökt tidigare kommer din handläggare att utreda din ansökan. Om ansökan är komplett fattas beslut inom 14 dagar.

När handläggaren fattat beslut om din ansökan får du normberäkning skickat till dig via e-tjänsten eller per post.

Överklaga beslut

Om du får ett beslut om försörjningsstöd som du tycker är felaktigt kan du överklaga det inom tre veckor från att du fick beslutet. 

Läs mer om hur du gör för att överklaga ett beslut

Sidan senast granskad den 15 november 2021
Innehållsansvarig: Erik Lindblad

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd
593 80 Västervik

Besöksadress

Nygatan 12, Västervik

Kontakt

Ta kontakt med din socialsekreterare i första hand.
Andra frågor gällande ekonomiskt bistånd ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Behöver du ansöka om försörjningsstöd?

Ta kontakt med mottagning försörjningsstöd
måndag-fredag klockan 8.30-9.30 samt torsdag klockan 13.30-14.30
0490-25 50 01

Verksamhetschef

Madeleine Rosenmüller
Tfn: 0490-25 40 85
madeleine.rosenmuller@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.