Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd
593 80 Västervik

Besöksadress

Nygatan 12, Västervik

Telefon

Telefonmottagning försörjningsstöd
måndag-fredag klockan 8.30-9.30 samt torsdag klockan 13.30-14.30
0490-25 50 01

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12
måndag-fredag klockan 9.00-16.00
Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
vasterviks.kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Madeleine Rosenmüller
Tfn: 0490-25 40 85
madeleine.rosenmuller@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Börs med hundralapp i

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på annat sätt så kan du och din familj ha rätt att få försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan ha rätt till om du inte kan försörja dig på annat sätt. Försörjningsstöd är den allra sista utvägen när inga andra alternativ finns. Det är tänkt som ett tillfälligt stöd tills att du själv kan försörja dig.

Vi samarbetar för att du så snabbt som möjligt ska få en sysselsättning och en egen inkomst. Du får en individuell plan utifrån hur din situation och bakgrund ser ut.

Ansök om försörjningsstöd

Om du behöver ansöka om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd ringer du en socialsekreterare i mottagningen. Vi kommer att ställa frågor om hur din situation ser ut för att du ska få rätt hjälp. Vi kan ge dig råd och ibland hänvisa till andra som kan hjälpa dig.

Om du vill ansöka får du veta vilka handlingar som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut. Du får sedan en ansökan hemskickad som du fyller i och lämnar in tillsammans med de underlag som begärts. Det är viktigt att din ansökan är komplett. 

Försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen. Ansökan prövas individuellt utifrån din situation. Den som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, ska vara anmäld på arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.

Vad händer sedan

När din ansökan tagits emot och den är fullständig, får du ett brev hemskickat med datum och tid för nybesök hos socialsekreterare.

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att få det skriftligt. Av beslutet framgår det varför din ansökan avslagits. Du får också veta hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.

Beslutet ska överklagas inom tre veckor och skickas till enheten för arbete och kompetens. Vi gör då en ny bedömning av ärendet. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Linköping som gör en egen prövning. Du får sedan ett beslut hemskickat från domstolen.

Vanliga frågor och svar

På socialstyrelsens hemsida kan du få svar på frågor om försörjningsstöd. Där kan du också göra en egen provberäkning.

Sidan senast granskad den 12 mars 2019
Innehållsansvarig: Erik Lindblad

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd
593 80 Västervik

Besöksadress

Nygatan 12, Västervik

Telefon

Telefonmottagning försörjningsstöd
måndag-fredag klockan 8.30-9.30 samt torsdag klockan 13.30-14.30
0490-25 50 01

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12
måndag-fredag klockan 9.00-16.00
Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
vasterviks.kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Madeleine Rosenmüller
Tfn: 0490-25 40 85
madeleine.rosenmuller@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun