Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Solstigen HVB, kontaktsida

Föreståndare

Sofia Solenback
0493-216 07
sofia.solenback@vastervik.se

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten, Solstigens HVB
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Järnålderstigen 4-6, Gamleby

Telefon

0493 - 216 10 eller 0493 - 216 84

E-post

solstigenshvb@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Solstigen HVB

 Bild på fastigheten

Solstigen HVB är ett hem för vård och boende beläget i Gamleby. Verksamheten tar emot barn och unga 13-21 år på uppdrag av socialnämnder i Sveriges kommuner.

Verksamheten

Solstigen HVB är beläget i orten Gamleby och har tillstånd för 6 platser och tar emot barn och unga på beslut genom SoL och LVU. Vi här även tillstånd för stödboende, i nära anslutning till Solstigen. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Tätorten Gamleby har goda förbindelser med buss och tåg. I Gamleby finns möjlighet till skolgång på grundskolenivå, naturbruksgymnasium och folkhögskola. I Västervik finns gymnasium. Från Gamleby finns dagliga förbindelser till såväl Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn och Linköping vilket möjliggör fortsatt skolgång i hemkommunen.

Målgrupp och arbetssätt

Solstigen HVB arbetar med personer 13-21 år som behöver vård och boende kopplat till en psykosocial problematik, ett destruktivt beteende, problematisk skolfrånvaro och/eller behov av att återfå en strukturerad och hälsosam vardag.

Vi har ett nära samarbete med skolan, klasslärare och rektorer. Vid behov av föräldrastöd eller familjebehandling samverkar vi med hemkommunens öppenvård eller mer Familjeenheten, Västerviks kommun. Behandlingen använder sig av tydliga genomförandeplaner, rapporter, självskattningar och nätverkskartor.

Solstigen HVB samarbetar fortlöpande med vårdnadshavare, socialtjänsten och skolan utifrån individens behov och uppdragets karaktär. För oss är det viktigt att familjen, eller andra delar av nätverket runt den unge, får möjlighet att inkluderas och erhålla stöd och möjlighet att anpassa sina relationer efter nuvarande och framtida behov.

Fritidssysselsättning och friskvård

Den unge uppmuntras till att fortsätta utöva sina fritidsintressen eller att pröva nya aktiviteter och finna meningsfullhet under fritiden. I Gamleby och Västervik finns ett stort utbud av idrotts- och kulturföreningar. Vi arbetar aktivt med att skapa en positiv och hälsofrämjande fritid som skapar nya möjligheter för identitetsskapande, självkänsla och relationer.

Tillstånd och tillsyn av verksamheten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utger tillstånd och bedriver tillsyn av verksamheten. Vid förfrågan lämnar vi ut dokumentation kring tidigare tillsyn av IVO. Vår verksamhet ska vila på transparens och förtroende gentemot våra uppdragsgivare.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Sidan senast granskad den 14 februari 2022
Innehållsansvarig: Martin Ek

Solstigen HVB, kontaktsida

Föreståndare

Sofia Solenback
0493-216 07
sofia.solenback@vastervik.se

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten, Solstigens HVB
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Järnålderstigen 4-6, Gamleby

Telefon

0493 - 216 10 eller 0493 - 216 84

E-post

solstigenshvb@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun