Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakter kring växelboende avlastningsplats och korttidsboende

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

socialnamnden@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Enhetschef

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Enheten för korttid och växelvård (Annagården)

Tf Enhetschef

Anna-Lena Nibelius
0490-25 53 73
anna-lena.nibelius@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Om du som vårdar en närstående i hemmet behöver vila kan det vara dags att ansöka om växelboende.

På ett växelboende får din närstående växla mellan att bo i ert hem och på ett särskilt boende. Det gör att det blir perioder av vila för dig. På så sätt kan din närstående bo kvar i ert hem längre.

Ansökan och frågor

Kontakta biståndshandläggare på utredningsenheten för att ansöka eller fråga om växelboende.

Avlastningsplats

Du kan också boka en plats på kommunens korttidsenhet Annagården för att få vila vid enstaka tillfällen. Detta kallas för avlastningsplats. För att få en sådan plats behövs inget biståndsbeslut. Plats bokas genom kontakt med Annagårdens enhetschef eller samordnare.

Vad kostar det?

Information om kostnader för växelboende och avlastningsplats hittar du under avgifter.

Sidan senast granskad den 19 november 2019
Innehållsansvarig: Joakim Nyman

Kontakter kring växelboende avlastningsplats och korttidsboende

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

socialnamnden@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Enhetschef

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Enheten för korttid och växelvård (Annagården)

Tf Enhetschef

Anna-Lena Nibelius
0490-25 53 73
anna-lena.nibelius@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun