Korttidsboende - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakter kring växelboende avlastningsplats och korttidsboende

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5

Telefonmottagning handläggare

Yngregruppen (personer under 65 år)

Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Äldregruppen (personer från 65 år)

Måndag-fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Enhetschef

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Enheten för korttid och växelvård (Annagården)

Tf Enhetschef

Anna-Lena Nibelius
0490-25 53 73
anna-lena.nibelius@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Du kan få bo på korttidsboende om du tillfälligt inte kan bo i ditt hem.

Du kan få plats på korttidsboende:

  • Om du behöver träning för att kunna bo i ditt hem igen.
  • Om det behövs mer tid för att utreda vilken hjälp du behöver i framtiden.
  • Om det behövs vård i livets slut.

Ansökan och frågor

Kontakta biståndshandläggare på utredningsenheten om du vill ansöka eller har frågar om korttidsboende. Korttidsboende beviljas alltid en begränsad tid.

Vad kostar det?

Information om kostnader för korttidsboende hittar du under taxor och avgifter.

Sidan senast granskad den 8 mars 2018
Innehållsansvarig: Joakim Nyman

Kontakter kring växelboende avlastningsplats och korttidsboende

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5

Telefonmottagning handläggare

Yngregruppen (personer under 65 år)

Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Äldregruppen (personer från 65 år)

Måndag-fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Enhetschef

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Enheten för korttid och växelvård (Annagården)

Tf Enhetschef

Anna-Lena Nibelius
0490-25 53 73
anna-lena.nibelius@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)