Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Kvinna som håller om häst.

Anhörigstöd, avlastning

Du som är anhörig och stöttar eller hjälper en närstående gör en viktig insats. Den kan ge både glädje och mening. Men du kan också känna oro och trötthet. Därför erbjuder kommunen stöd till dig som anhörig. Den anhöriga kan vara en familjemedlem en släkting eller en god vän. Du behöver inte bo med personen för att räknas som anhörig.

Nedan finns det anhörigstöd som du kan få rätt till:

Direkt anhörigstöd

Du som stöttar, vårdar eller hjälper någon med långvarig sjukdom i hemmet kan behöva eget stöd för att orka. Du är otroligt värdefull och därför extra viktigt att ta hand om din egen hälsa. Vi erbjuder dig möjlighet att träffa andra i grupp som har liknade livssituation för att kunna byta erfarenheter. Det finns möjlighet att träffas både i Västervik och utanför centralorten. På träffarna kan du få information och tips på hur du kan underlätta vardagen för både dig och din närstående. Träffarna är gratis.

Anhöriggrupper

Vi ses på en kravlös mötesplats och pratar av oss i en grupp med tystnadslöfte. Det innebär att det vi pratar om där stannar där.

Exempel på grupper kan vara:

  • Grupp för strokedrabbades anhöriga
  • Grupp för cancerdrabbades anhöriga
  • Föräldragrupp till barn med NPF-diagnos
  • Grupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa
  • Grupp för dig som har en närstående med långvarig sjukdom

Vi erbjuder även enskilt stödsamtal på en plats som passar dig som anhörig.

Läs ett reportage om Karin som fick stöd i en föräldragrupp för barn med autism här.

Länk till reportage med Karin här.

Anhörigvårdsbidrag

Du kan få ett ekonomiskt bidrag för den insats du gör för din närstående. Bidragets storlek beror på hur mycket omvårdnad du ger din närstående. För att få bidraget ska du ha fyllt 65 år eller ha någon form av pension. Du behöver också ansöka om bidraget hos en biståndshandläggare.

Avlösarservice

Du kan utan avgift få avlösarservice i upp till 10 timmar per månad. Hemtjänstpersonal avlöser dig då i ert hem och tar hand om din närstående. På så sätt kan du få vila eller passa på att träffa andra människor. För att få avlösarservice behöver du bo tillsammans med din närstående. Din närstående behöver också få ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare.

Dagverksamhet

På dagverksamheten får din närstående träffa andra människor och delta i olika aktiviteter. Det går också att köpa lunch och fika. När din närstående är på dagverksamhet kan du vila eller göra någonting annat.

Här kan du läsa mer om våra dagverksamheter.

Växelboende

På ett växelboende får din närstående växla mellan att bo i ert hem och på ett särskilt boende. Det gör att det blir perioder av vila för dig. På så sätt kan din närstående bo kvar i ert hem längre. För att få rätt till växelboende behövs ett biståndsbeslut.

Här kan du läsa mer om växelboende.

Avlastningsplats

Din närstående kan få en plats på kommunens korttidsboende för att du ska få vila vid enstaka tillfällen. Detta kallas för avlastningsplats. För att få en sådan plats behövs inget biståndsbeslut. Plats bokas genom kontakt med korttidsboendets enhetschef eller samordnare.

Här kan du läsa mer om avlastningsplats

Korttidsboende

Om din närstående tillfälligt inte kan bo i ert hem kan han eller hon få plats på korttidsboende. För att få en sådan plats behövs ett biståndsbeslut.

Här kan du läsa mer om korttidsboende.

Trygghetsplats

Om din närstående behöver akut hjälp som inte kan ges i ert hem kan han eller hon få en trygghetsplats. En trygghetsplats kan som högst användas tre vardagar (helger räknas inte).

Här kan du läsa mer om trygghetsplats.

Anhörigstöd gällande beroende/missbruk

Om du lever tillsammans med någon eller har en närstående som missbrukar eller har ett beroende kanske du har frågor som: Hur fungerar beroendesjukdomen? Hur påverkar det mig?

Det finns hjälp att få som anhörig. På Vuxenenheten/Varvet erbjuder vi samtal både individuellt och i grupp.

Ansökan och frågor

Ansöker eller frågar om olika former av anhörigstöd gör du hos biståndshandläggare på utredningsenheten.

Du är också alltid välkommen att ringa kommunens anhörigkonsulent. Hon kan ge dig råd och stöd som kan göra att din situation underlättas.

Vad kostar det?

Information om kostnader hittar du under taxor och avgifter.

Sidan senast granskad den 11 oktober 2023