Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur vet jag när jag ska scrolla eller svajpa?

Hur vet jag när jag ska scrolla eller svajpa?

Scrolla

Scrolla betyder att du drar med fingret uppåt och neråt på telefonens skärm. 

Svajpa

Svajpa betyder att du för med fingret från långsida till långsida på skärmen. Om du är inne på en hemsida kan du gå in på föregående sida genom att svajpa. 

Sidan senast granskad den 3 december 2023