Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur raderar jag ett meddelande?

Hur raderar jag ett meddelande?

Du kan radera ett meddelande på två sätt. Antingen kan du radera en hel konversation eller så kan du radera enstaka sms.

Radera konversation: För att radera en hel konversation får du gå in på appen Meddelande. Klicka på Jag vill upp till höger. Klicka på Radera. Klicka i rutan som kommer upp till vänster om konversationerna. Klicka på rutorna om du vill radera flera på en gång. Klicka sedan på Bekräfta för att ta bort konversationerna. Klicka sedan på Ja.

Radera ett enstaka sms: För att radera enstaka sms får du gå in på appen Meddelande. Klicka på den personens konversation där du vill ta bort ett SMS. Klicka på Jag vill upp till höger. Klicka på Radera. Klicka i rutan som kommer upp till vänster om smsen. Klicka på rutorna om du vill radera flera på en gång. Klicka sedan på Bekräfta för att ta bort konversationerna. Klicka sedan på Ja.

Sidan senast granskad den 29 februari 2024