Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur sparar jag mina anteckningar?

Hur sparar jag mina anteckningar?

På en DORO sparar du anteckningarna genom att klicka på knappen Spara när du har skrivit klart din anteckning. 

Sidan senast granskad den 29 februari 2024