Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Små steg - Stora förbättringar

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Katarina Nilsson, controller
0490-25 41 43
katarina.nilsson@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar

Bild på fem medarbetare i Västerviks kommun

Västerviks kommun genomför en satsning på att utveckla och förbättra våra verksamheter. Satsningen kallas Små steg – Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad.

Kommunen har avsatt 1 miljon kronor per år för att ta tillvara alla goda idéer som finns hos våra medarbetare.

Små och stora idéer

För små idéer som kan genomföras direkt ute i verksamheten kan ditt arbetslag eller din personalgrupp få pengar till personalaktiviteter.

Större idéer som du/ni har i er verksamhet kan ni söka ekonomiskt bidrag för. Det kan handla om kostnader för personal, vikarier, resor, utbildning och material som behövs för att idén ska bli verklighet. Ramen för detta är cirka 50 000 kronor. Det som framförallt eftersöks är nyskapande idéer som innefattar digitalisering och som kan ge förbättrad kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.

Vilka idéer har du?

Har du som är medarbetare i Västerviks kommun en idé? Ta upp den med din chef, så tas idén upp på nästa personalmöte. Om din idé är lite mer omfattande och kräver resurser för att genomföras kan kontaktpersonen för din förvaltning hjälpa till att göra en ansökan. Kontaktpersonen kan också fungera som bollplank.

Det är viktigt att de möten som finns i verksamheten lyfter idéer så att alla goda förslag kommer många till del. Målsättningen är att vi tillsammans ska göra skillnad genom att ta många små steg som leder till stora förbättringar.

Återrapportering av genomförda idéer

När din idé har genomförts vill vi gärna veta hur resultatet har blivit. Gå då in på denna länk och svara på några enkla frågor. På så sätt kan alla goda idéer följas upp och spridas.

Sidan senast granskad den 13 juli 2021
Innehållsansvarig: Joakim Nyman

Kontaktpersoner Små steg - stora förbättringar

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Ewa Myhrén, grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning:

Katarina Nilsson, controller
0490-25 41 43
katarina.nilsson@vastervik.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen:

Carolina Stalebrant, miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Socialförvaltningen:

Joakim Nyman, utvecklingsledare
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Skriv en fråga till Små steg - stora förbättringar