Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Planerade upphandlingar

Kommunens upphandlingsplan visar långsiktigt planerade upphandlingar för det kommande året. Den visar företrädesvis så kallade ramavtal.

Planen visar de upphandlingar som planeras starta under året och anger vilket kvartal som  upphandlingen planeras starta / annonseras. Planen visar också en del av grannkommunernas och Region Kalmars planerade upphandlingar.

En planerad upphandling kan av olika skäl ändras, skjutas upp eller inte bli av. Planen kommer därför att uppdateras vid behov, dock minst en gång per halvår.

Vi rekommenderar att du som potentiell anbudsgivare aktivt bevakar vilka upphandlingar vi annonserar ut. På vår sida om pågående upphandlingar hittar ni samtliga upphandlingar som just nu pågår, bland annat entreprenadupphandlingar samt även andra upphandlingar som tillkommit.
Samtliga upphandlingar som just nu pågår i kommunen finns här.

Planerar du att lämna anbud och behöver veta mer om upphandlingen rekommenderar vi att du beställer Tendsign Anbud. Då kan du också söka bland annonserade upphandlingar och hämta upphandlingsdokument.

Läs mer om Tendsign Anbud här.

 

Upphandlingsplan 2023

Namn Kort beskrivning Upphandlande myndigheter Preliminär annonsering 
Däck och däckservice Ramavtal för däck och däckservice för kommunerna Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik. Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun Kvartal 1 2023
Målningsarbeten Avser målningsarbeten. Mönsterås kommun Kvartal 1 2023
Bemanningstjänst socionom Detta avtal avser att ge kommunerna möjlighet att hyra in socionomer, eller personer med motsvarande kompetens, för tjänstgöring inom myndighetsutövning samt som chefer och arbetsledare inom socialtjänstens arbetsområde. Västervik, Oskarshamn, Vimmerby, Mönsterås, Hultsfred och Högsby kommun Kvartal 1 2023
Leverans av dagligvaror inom hemtjänsten Detta avtal avser att ge kommunerna möjlighet att hyra in socionomer, eller personer med motsvarande kompetens, för tjänstgöring inom myndighetsutövning samt som chefer och arbetsledare inom socialtjänstens arbetsområde. Västerviks kommun Kvartal 1 2023
Elarbeten Upphandling av ramavtal för elarbeten inom Mönsterås kommun. Mönsterås kommun Kvartal 1 2023
Mindre markarbete Ramavtal - Mindre markarbeten Vimmerby kommun Kvartal 1 2023
Entreprenadtjänst på Återvinningscentralen Ramavtal - Inhyrning av  maskiner med förare på återvinningscentralen Vimmerby Energi & Miljö AB Kvartal 1 2023
Stationstankning av HVO 100 Stationstankning av HVO100 för Västerviks kommun, VMEAB, VBAB och VRAB Västerviks Miljö och Energi AB Kvartal 1 2023
Drift och underhåll av gatubelysning Ramavtal - Drift och underhåll av gatubelysningsanläggningar Oskarshamns kommun Kvartal 1 2023
Avfallshämtning, omlastning av avfall och transport av avfall Ramavtal - Avfallshämtning, omlastning av avfall och transport av avfall Vimmerby Energi & Miljö AB och Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kvartal 1 2023
Slamtömning Ramavtal - Slamtömning Vimmerby Energi & Miljö AB och Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kvartal 1 2023
Omhändertagande av avloppsslam, Högsby kommun Ramavtal - Omhändertagande av avloppsslam, Högsby kommun Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kvartal 1 2023
Omhändertagande av avloppsslam, Hultsfreds kommun Ramavtal - Omhändertagande av avloppsslam, Hultsfreds kommun Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kvartal 1 2023
Vinterväghållningstjänster Ramavtal - Vinterväghållningstjänster Oskarshamns kommun Kvartal 1 2023
Bårtransporter  Ramavtal avser transporter av avlidna till bårhus i enlighet med Socialförvaltningens lagstadgade skyldighet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen. Oskarshamns kommun Kvartal 1 2023
Bårtransporter Upphandling avser transporter av avlidna till bårhus i enlighet med Socialförvaltningens lagstadgade skyldighet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen Västerviks kommun Kvartal 1 2023
Reparbeten o nyinstallation av rör samt maskiner vid VA anläggningar Upphandling avser ramavtal för reparationsarbeten och nyinstallationer av rör samt maskiner vid kommunens VA-anläggningar. Oskarshamns kommun Kvartal 1 2023
Laboratorietjänster Upphandling av laboratorietjänster. Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kvartal 1 2023
Omläggning papptak ramavtal omfattar reparationer, service- och underhållsarbeten samt mindre entreprenader. HKIAB, Hultsfred, Högsby, Rock City och Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kvartal 1 2023
EL/Styr inom VA ÖSK och Högsby kommun har för avsikt att teckna ramavtal på följande hantverkstjänst: EL/styr VA (Högsby). Östra Smålands Kommunaltekniska förbund och Högsby kommun Kvartal 1 2023
Service och reparation av hissar ÖSK har för avsikt att teckna ramavtal avseende service och reparation av hissar. Östra Smålands Kommunaltekniska förbund Kvartal 1 2023
Banktjänster Finansiella tjänster för Västerviks kommun och de kommunala bolagen. Västerviks kommun, Västerviks Miljö och Energi AB, Västerviks Bostads AB Kvartal 1 2023
Avyttring av lätta fordon upp till 3 500 kg Avyttring/försäljning av lätta fordon upp till 3 500kg Oskarshamns kommun Kvartal 1 2023
Byggarbeten Ramavtal för byggarbeten. Omfattar både invändiga och utvändiga byggarbeten såsom gjutning av grundplatta, fönster/dörrar, snickeriarbeten, undertak, staket, grindar, rivning och håltagning. Smålandshamnar AB och Oskarshamns kommun Kvartal 1 2023
Madrasser och glidlakan Avtal gällande madrasser till Kalmar läns 12 kommuner. Kalmar läns kommuner Kvartal 1 2023
Städning i Mönsterås Upphandling av städtjänster för regelmässig städning samt storstädning, golvvård samt fönsterputsning.  Mönsterås kommun Kvartal 1 2023
Kylda Matportioner Kylda matportioner med distribution i Västervik Västerviks kommun Kvartal 1 2023
Flyttjänster Västervik Upphandling av flyttjänster Västerviks kommun, Västerviks Bostads AB och eventuellt Västerviks Miljö och Energi AB Kvartal 1 2023
Ramavtal Saneringsarbeten Oskarshamn Ramavtal saneringsarbeten med behöriga yrkesarbetare att sanera vanligt förekommande miljöförliga ämnen, klottersanering m.m.  Oskarshamns kommun Kvartal 1 2023
Målningsarbeten i Mönsterås Kommun Upphandlingen avser måleriarbeten och omfattas av invändig och utvändig målning, tapetsering, vävning m m med tillhörande underbehandlingar. Mönsterås kommun Kvartal 1 2023
Konsult inom området mark och exploatering (MEX-konsult) Konsult inom området mark och exploatering (MEX-konsult) Vimmerby kommun Kvartal 1 2023
Kostnad per brukare, konsultstöd Konsulttjänster för framräkning av kostnader Vimmerby kommun Kvartal 1 2023
Distansutbildning grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Avtal avseende distanskurser på grundläggande och gymnasial nivå samt distanskurser SFI på C- och D-nivå. Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun Kvartal 1 2023
Mark- och anläggningsentreprenader Ramavtal - Mark- och anläggningsentreprenader Mönsterås kommun Kvartal 1 2023
Bårtransporter  Ramavtal avser transporter av avlidna till bårhus i enlighet med Socialförvaltningens lagstadgade skyldighet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen. Hultsfreds kommun Kvartal 2 2023
Bårtransporter  Upphandling avser transporter av avlidna till bårhus i enlighet med Socialförvaltningens lagstadgade skyldighet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen Vimmerby kommun Kvartal 2 2023
Avyttring av tunga fordon, entreprenadmaskiner och lösöre Avyttring/försäljning av tunga fordon, entreprenadmaskiner och lösöre. Oskarshamns kommun Kvartal 2 2023
Ramavtal plåtarbeten Ramavtal för avrop av mindre bygg- och anpassningar gällande plåtarbeten Oskarshamns kommun, Smålandshamnar AB Kvartal 2 2023
Ramavtal VS arbeten för Mönsterås kommun och Mönsterås Bostäder Ramavtal VS arbeten för Mönsterås kommun och Mönsterås Bostäder Mönsterås kommun Kvartal 2 2023
Ramavtal byggarbeten för Hultsfreds bostäder Ramavtal för hantverkstjänster. Omfattar reparationer, service-och underhållsarbeten samt mindre entreprenader. Hultsfreds kommun, Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder Kvartal 2 2023
Pensionskonsulttjänster Rådgivningstjänster relaterade till Kommunens pensionsåtagande gentemot dess nuvarande och tidigare anställda, Högsby kommun Kvartal 2 2023
Trygghetsskapande tjänster Upphandlingen avser köp, installation och driftsättning av trygghetsskapande teknik och trygghetslarmsystem för boenden i Mönsterås kommun. Mönsterås kommun Kvartal 2 2023
Marknadsföring av Västervik samt plats- och destinationsutveckling, inklusive evenemang Ramavtal för konsulttjänster för den breda marknadsföringen för varumärket Västervik och plats- och destinationsutveckling, inklusive evenemang Västerviks kommun Kvartal 2 2023
Parkeringsövervakning Omfattar bland annat service till allmänhet, mottagning felanmälan, administration runt flyttning av fordon. Informera om parkeringsregler, väganvisningar m.m.  Mönsterås kommun Kvartal 3 2023
Laboratorietjänster Upphandling av laboratorietjänster för flera kommuner i samverkan. Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kvartal 3 2023
Fiberentreprenader i Vimmerby Ramavtal grävning och förläggning av fiber Vimmerby kommun Vimmerby Fibernät AB Kvartal 3 2023
Ramavtal byggarbeten för Mönsterås kommun Ramavtal för bygg ingår både invändiga och utvändiga byggarbeten. Mönsterås kommun Kvartal 3 2023
Korttidshyra personbilar och minibussar Korttidshyra personbilar och minibussar Vimmerby kommun, Vimmerby Energi & Miljö AB Kvartal 3 2023
Terminalglasögon, skyddsglasögon och tillhörande optikertjänster Ramavtal för inköp av terminalglasögon, skyddsglasögon och tillhörande optikertjänster för medarbetare inom Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun Kvartal 3 2023
Revisionstjänster för Högsby kommun Avtal för Högsby kommun respektive de aktuella bolagen vad gäller sakkunniga till lekmannarevisorerna. Högsby kommun Kvartal 3 2023
Leveranser och prissäkring av el Oskarshamns kommun och Oskarshamns Utvecklings AB avtal avseende leveranser och prissäkring av elenergi.  Oskarshamns kommun Kvartal 3 2023
Skogsförvaltning Uppdraget omfattar skogsförvaltning av Vimmerby kommuns hela skogs- och naturmarksinnehav. Vimmerby kommun Kvartal 3 2023
Tekniska konsulttjänster för Miljötekniska markundersökningar vid nedlagda deponier Ramavtal Tekniska konsulttjänster för Miljötekniska markundersökningar vid nedlagda deponier Kommuner som kan komma att omfattas av ramavtalet är Borgholm, Hultsfred, Mönsterås, Torsås, Vimmerby och Västervik. Kvartal 3 2023
Bokningssystem och elektroniska körjournaler Ramavtal för kommunens behov av ett bokningssystem som kan hantera bokning och administration av fordon, smarta nyckelskåp samt elektroniska körjournaler. Hultsfreds kommun Kvartal 3 2023
Gånghjälpmedel Upphandling av gånghjälpmedel till Kalmar läns 12 kommuner Kalmar läns kommuner Kvartal 3 2023
Korttidshyra buss och bussresor Ramavtal korttidshyra av buss i olika storlek för resor inom Västerviks kommun, Sverige och utomlands. Västerviks kommun Kvartal 4 2023
Personlarm Individ och familjeomsorgen Personlarm Hultsfreds kommun Kvartal 4 2023
Grävning, transport och jordbearbetning m.m inom våra miljöprojekt Ramavtal för grävning, transport och jordbearbetning m.m inom våra miljöprojekt med bland annat grävning för kalkfilterdiken, tvåstegsdike/ Ekologiska Funktionella Kantzoner ”EFK” med mera i Västerviks kommun. Västerviks kommun Kvartal 4 2023
Finansiering för leasingfordon Ramavtal finansiering för leasingfordon Västerviks kommun Kvartal 4 2023
Drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningar i Hultsfreds och Högsby kommun Ramavtal - Drift och underhåll av gatubelysningsanläggningar Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kvartal 4 2023
Konsult för genomförande av rivningsentreprenader på avrop Konsult för genomförande av rivningsentreprenader på avrop Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder Kvartal 4 2023
Parkeringsövervakning. Avtalet avser parkeringsövervakning för Vimmerby kommun. Vimmerby kommun Kvartal 4 2023
Elrullstolar  Upphandling av elrullstolar för kommunerna i Kalmar län. Samtliga kommuner i Kalmar län Kvartal 4 2023
Finansiella tjänster Avtalet avser finansiella tjänster för Hultsfred kommun, de kommunalägda bolagen samt Östra Smålands kommunalteknikförbund. Hultsfreds kommun Kvartal 4 2023
Sotning och Brandskyddskontroll Avtal på sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Vimmerby kommun. Sotning och brandskyddskontroll är en tjänstekoncession. Vimmerby kommun Kvartal 4 2023
Sidan senast granskad den 6 februari 2023
Innehållsansvarig: Yvonne Gustavsson

Kontakt

Postadress:
Västerviks kommun Upphandlingsenheten 593 80 Västervik
Besöksadress:
Spötorget 7, 2 trappor upp, Västervik
Telefon:
0490-25 40 81