Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Inköp, regler och policy

Lagen om offentlig upphandling reglerar all typ av upphandling som kommunen gör. Det kan gälla till exempel vid köp, hyra eller leasing av varor och tjänster. 

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling har fem viktiga principer. Dessa är:

  • Icke-diskriminering. Det inte är tillåtet att särbehandla leverantörer, främst på grund av nationalitet.
  • Likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika. Det ska få lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information samtidigt.
  • Transparens. Upphandlingar ska vara förutsebara och öppna. Underlaget måste vara klart och tydligt. Det ska innehålla alla krav på det som ska upphandlas.
  • Proportionalitet. De krav som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Ömsesidigt erkännande. Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat land inom EU måste godtas i de övriga medlemsländerna. 
Sidan senast granskad den 25 september 2020
Innehållsansvarig: Yvonne Gustavsson

Kontakt

Upphandlingsenheten Västerviks kommun
Postadress:
Västerviks kommun Upphandlingsenheten 593 80 Västervik
Besöksadress:
Upphandlingsenheten Spötorget 7, 2 trappor 593 30 Västervik
Telefon:
0490-25 40 81
Upphandlingschef
Lars Thelin
0490-25 40 26
Upphandlingsadministratör
Lars Johansson
0490-25 40 81
Inköps- och upphandlingssamordnare
Oscar Forsberg
0490-25 40 89